Marktinformatie

Wij leveren actuele marktinformatie over zowel de export van bloemen en planten vanuit Nederland als alle importstromen wereldwijd. Deze informatie is via ons portal beschikbaar en wordt ook ontsloten via webservices. Deelnemers hebben op één plek inzicht in de markt en hun eigen cijfers en kunnen zo eenvoudig benchmarken met de sector.

Exportcijfers
Floridata publiceert maandelijks de exportcijfers voor de top 30 exportlanden. Deelnemers kunnen in de portal de gedetailleerde cijfers inzien. Het dashboard geeft naast branchecijfers, ook de exportcijfers van de deelnemer weer. Zo is benchmarken met de sector mogelijk. De afzet is uitgesplitst naar verschillende klant-typen (supermarkt, bloemenwinkel, importerende groothandel e.d.), afzetlanden en productcategorieën (snijbloemen of pot- en tuinplanten) voor elk top 30 exportland. De volgende exportlanden behoren tot de top 30:

Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Italië, Polen, Zwitserland, Zweden, Rusland, Oostenrijk, Denemarken, Tsjechische Republiek, Verenigde Staten, Spanje, Noorwegen, Finland, Hongarije, Ierland, Roemenië, Slowakije en Oekraïne, Letland, Portugal, Slovenië, de Verenigde Arabische Emiraten, Estland, Griekenland, Litouwen, China en Kroatië.

Importmodule
Jaarlijks wordt er circa 1 miljard euro aan buitenlandse bloemen, planten en snijgroen geïmporteerd. Floridata geeft inzicht in alle importstromen per land en mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar.

Historie, huidige informatie en de belangrijkste costdrivers zoals de valuta, olieprijs en importheffingen zijn per land inzichtelijk. Daarnaast worden per continent en product alternatieven voor importheffingen weergegeven. Ook valuta mutaties en het koersverloop van de olieprijs worden op maandbasis geüpdatet. Tot slot is er ook een top 10 van importlanden aan de module toegevoegd.

 

Instructievideo Exportcijfers pagina:
Zie hier de Instructievideo van onze Exportcijfers pagina.