Debiteuren informatie

Floridata verstrekt gedetailleerde debiteuren informatie en maant (waar nodig) afnemers tot betalen.

Debiteuren rapporten

Via onze portal kunnen deelnemers informatie over (potentiële) afnemers opvragen. In het rapport staat onder andere:

  • Betaalstatus
  • Het aantal actieve leveranciers
  • Aantal openstaande facturen
  • Oudst openstaande factuur
  • Opmerkingen over eventuele betalingsproblemen

Kredietlimieten
Op verzoek verstrekt Floridata in het debiteuren rapport ook een kredietlimiet. Er zijn hierover afspraken gemaakt met drie grote kredietverzekeraars: Atradius, Coface en Euler Hermes. Bij een positieve beoordeling door Floridata zijn leveringen aan een debiteur direct verzekerd voor een bedrag tot € 25.000.

Waarschuwingssysteem
Floridata ontvangt dagelijks digitaal betalingsgegevens en attenderingen over incasso’s en leveringstops. Op basis hiervan worden direct alle betrokken deelnemers gewaarschuwd.

Aanschrijven wanbetalers
Uit naam van de Nederlandse Sierteelt Sector manen wij wanbetalers tot betalen. Het blijkt dat de druk van het collectief regelmatig effect heeft.