Na exportrecord van € 6 miljard aan bloemen en planten in 2018 weer groei

AALSMEER, 12 januari 2018 – Met een stijging van bijna 5% hebben de Nederlandse exporteurs van bloemen en planten in 2017 de recordgrens van € 6 miljard nipt overschreden. Dit jaar verwachten zij weer een toename, melden de VGB en Floridata. ”Wel gematigder, want de toename was in 2017 afnemend. Maar de vooruitzichten zijn blijvend positief,” aldus de sierteeltorganisaties. Opvallend zijn de extra groei van de afzet in Oost-Europese bestemmingen en de sterkere spreiding over wereldwijd meer landen. Digitalisering en duurzaamheid zijn in 2018 hoofdthema’s.

December was in 2017 de enige maand waarin de exportomzet in bloemen (-1%) en planten (-0,5%) kromp in vergelijking met 2016. De cumulatieve groei zakte daardoor onder de 5%, maar de totale exportomzet sprong net over de grens van € 6 miljard. ”Records zijn geen doel, maar onderbouwen het groeiperspectief dat Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten hebben,” stelt directeur Matthijs Mesken van de VGB. ”Trends zetten door”, vult Wesley van den Berg van Floridata aan. ”Vooral de versterkte groei van de bloemen- en plantenafzet in Oost-Europa.” Hij verwijst naar de decemberexport richting Polen en Rusland, twee landen in de top-10 die in de vorige maand een forse plus noteerden.
De tegenvallende exportwaarde in december wordt toegeschreven aan minder handelsdagen dan in 2016. En vooral aan slechte weersomstandigheden met vorst en sneeuwval, die de vraag naar bloemen en planten drukten.

Verdubbeling sinds 2002

Het afgelopen kwartaal was sinds het eerste kwartaal in 2014 het vijftiende achtereenvolgende met groei. Maar met een plus van bijna 2% ten opzichte van 2016 ook het kwartaal met de laagste toename. De jaren 2000 (+10% tot € 2,9 miljard), 2002 (+6% tot € 3 miljard) en 2010 (+5,4% tot 5,1 miljard) vertoonden een grotere groei dan afgelopen jaar (+4,6% tot € 6 miljard). Sinds de introductie van de euro in 2002 is de bloemen- en plantenexport in waarde meer dan verdubbeld. Toen werd ook nog het uitgangsmateriaal meegeteld, waaruit kwekers in het buitenland consumentklare bloemen en planten telen. ”We willen dat graag weer opnemen in de statistieken om een nog beter beeld te geven van de internationale ontwikkelingen in de bloemen- en plantenhandel”, aldus Van den Berg.

Blijvende en getemperde groei

Gezien de afnemende afzetgroei gedurende 2017 verwachten de VGB en Floridata in 2018 een getemperde toename. Algemeen directeur Peter de Raadt van Bloom, een van de ondernemingen binnen Dutch Flower Group, is positief over 2018. ”Supermarkten kunnen weer meer bloemen gaan verkopen omdat de economie in de afzetgebieden waarin wij actief zijn is aangetrokken”, onderbouwt hij zijn verwachting. Friso Baatenburg de Jong, commercieel directeur bij P. van Dam bevestigt dit optimisme. ”Dichtbijgelegen markten zijn nog niet verzadigd. En vanuit verder weg liggende markten merken wij een groeiende belangstelling voor bloemen en planten.”

Grotere spreiding

De top-10 afnemers tekende vanaf 2013 gemiddeld voor ruim 82% van de exportomzet, maar in 2017 voor nog maar 80%. Dat duidt op een grotere spreiding van de export over de meer dan 120 landen, waarin vanuit Nederland bloemen en planten worden verhandeld. ”De groei naar overige landen lag omgerekend op 12%, veel hoger dan het gemiddelde”, stelt Van den Berg vast. Mesken: ”Spreiding versterkt de Nederlandse positie en vereist tegelijk meer inspanningen van exporteurs. Ook valutarisico’s worden groter.”

Digitalisering

”We staan klaar om ook met oplossingen op het gebied van ICT, koppelingen van systemen en e-commerce klanten steeds beter te ontzorgen”, blikt Baatenburg de Jong vooruit. ”Het gaat in de bloemen- en plantenhandel niet alleen meer om prijs, kwaliteit, assortiment en service. Onze afnemers willen ICT-oplossingen en daarom hebben wij geïnvesteerd in uitbreiding, zowel in logistiek als in mensen. Ook daarom belooft 2018 een mooi jaar te worden.”

Duurzaamheid

Met name in het supermarktsegment, dat Bloom belevert met een totaalpakket van bloemen uit Afrika en aangevuld uit Nederland, wijst De Raadt op het toenemende belang van traceerbaarheid en certificering. ”Duurzaamheid en de eisen en wensen die op dat thema leven zijn de komende periode cruciaal.” Een punt van zorg noemt hij de beschikbaarheid van bloemen vooral uit Afrika. ”Weersomstandigheden zijn nog altijd sterk bepalend en daartegen kun je je niet indekken”, verwoordt hij de dynamiek van de groothandel in versproducten als bloemen en planten.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE