Floridata Analytics

Vanaf de start hebben wij veel kennis opgebouwd in het omzetten van data naar inzichten voor onze deelnemers. Deze kennis is nu ook beschikbaar om onze huidige dienstverlening uit te breiden en/of nieuwe diensten op te starten binnen de Floridata omgeving. Zo stimuleren wij als ‘Trusted Third Party’ collectieve keten brede samenwerkingen door gesloten ketens de mogelijkheid te bieden om resultaten onherleidbaar en dus anoniem te delen.

Dit kunnen allerlei vraagstukken zijn op het gebied van strategische doelstellingen, inkoop- en verkoopdata, debiteuren portefeuilles en duurzaamheid. U kunt ons inhuren om tools te ontwikkelen voor het omzetten van (collectieve) data stromen naar (sector) inzichten.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Inkoopprijsindices bloemen en planten
  • Exportvoorspelmodellen
  • Consumptiewaarde berekening belangrijkste exportlanden <\li>
  • Sustainable Sourcing ketenbrede uitrol
  • Hervatting branchecijfers veredelaars

Neem voor meer informatie contact met ons op.