Floridata bestaat 5 jaar!  “Save the date” voor het Floridata Event op donderdag 17 januari 2019

“Wat vliegt de tijd! Floridata bestaat 11 november 2018 alweer 5 jaar! Dat is tijd voor een feestje,” vertellen Eric van Tol en Monique Nijholt, bestuursleden van Floridata. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan heeft de Raad van Toezicht een idee voorgelegd aan het bestuur: “Waarom organiseren we geen event ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan?”. Hendrico de Brabander (Noviflora Beheer B.V.) vult aan: “en iedereen is welkom!”. Inmiddels heeft het onafhankelijke dataplatform een solide positie in de sierteeltsector en deze wordt steeds sterker. “Met 13 nieuwe deelnemers in 2017 en vooralsnog 8 in 2018 groeien we jaar op jaar”, vertelt Wesley van den Berg, manager van Floridata. “De teller staat momenteel op 132 deelnemende bedrijven die data delen en we zijn nog niet uitgegroeid!”.

Vertrouwen opbouwen

“Na het opheffen van het HBAG in 2014 werd het nog spannend of Floridata voldoende deelnemers bij elkaar kon krijgen”, vertelt Mariska Foppen (Waterdrinker Aalsmeer B.V.). De deelnemers moesten 60% van de sector vertegenwoordigen om van start te kunnen gaan. Samen hebben wij toen genoeg draagvlak kunnen vinden en kregen we een GO. Wesley vertelt: “in 2016 zaten we op een dekking van ongeveer 75% exportaandeel en nu is dat door deelname van een aantal grote partijen gestegen naar circa 83%”. Herman Raué (FleuraMetz B.V.) voegt daaraan toe: “het aandeel is essentieel voor het bestaansrecht van Floridata. De vertegenwoordiging van deelnemers waarborgt het vertrouwen in de exportcijfers, markt- en debiteurinformatie van Floridata”.

Doorontwikkeling van Floridata

Floridata zit niet stil en blijft maar door ontwikkelen. De Sourcing Scan wordt intensief gebruikt door FSI-leden die Floridata deelnemer zijn; de lijst met exportlanden is uitgebreid van een top 21 naar een top 30 en de nieuwe portal is vrij recent gelanceerd. Sinds de start hebben we 68.000 debiteur aanvragen teruggekoppeld en 850 debiteuren aangeschreven op verzoek van deelnemers. We monitoren momenteel z’n 160.000 debiteuren wereldwijd! “Het werd tijd om de wanorde betreft betalingen de sector uit te schoppen”, vertelde Robbert Judels (C.J. Vianen Flowerexport B.V.) bij de start van Floridata. “Problemen worden gemeld bij Floridata, waarna andere deelnemers actief worden gewaarschuwd door Floridata. Ook wordt wanbetaling steeds vaker voorkomen door debiteuren op verzoek aan te schrijven”.
Deelnemers verwachten altijd op de 10e van de maand de exportcijfers en daarvoor worden 150.000 tot 200.000 facturen op maandbasis verwerkt. “Dit alles realiseren we met een klein team van vier werknemers, in totaal 3 fte”, vertelt Wesley. “Bedrijven verwachten dat wij heel groot zijn omdat we veel doen, maar in werkelijkheid zitten we op een knus kantoortje van 25 m2, en dat is gezellig en prima te doen!”, vertellen de Floridata-analisten Nikita Moed, Kees Vink en Madelon Voordouw.

Financiële stabiliteit

Stichting Floridata is financieel onafhankelijk en de operatie wordt uitgevoerd op basis van de deelnemers contributie. “We zijn een financieel gezonde organisatie en als er wat ruimte is komt dit ten goede aan de deelnemers. Doorontwikkeling van Floridata is prioriteit nummer 1”, geeft Monique aan. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat contributies goed worden besteed. “Sinds de start is de contributie geen enkel jaar geïndexeerd”, voegt Mariska toe “en daarmee heeft Floridata zich bewezen en blijft het een solide fundament”. Wesley vindt het aanbieden van meerwaarde voor deelnemers heel belangrijk. “Deelnemers ontvangen steeds meer inzichten zonder daarvoor extra contributie te betalen. Dat is onze strategie: zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van onze deelnemers”.

De roadmap van Floridata

Welke plannen zijn er voor de toekomst van Floridata? “Deelnemers nog meer inzichten geven op basis van data, nieuwe diensten opzetten en bestaande diensten uitbreiden”, antwoordt Wesley. Maar bovenal moeten we bij elke nieuwe ontwikkeling, altijd na blijven denken over oneigenlijk gebruik van de data. Hoe reëel is het om bijvoorbeeld de top 30 exportcijfers uit te breiden naar een top 35? Kunnen we de gemiddelde betalingstermijn van debiteuren in kaart brengen voor de top 10 exportlanden naar afzetkanaal? En kunnen we ook voor de veredeling, uitgangsmateriaal en jongplanten bedrijven maandelijks exportcijfers genereren? Iets waarmee het HBAG in 2014 is gestopt.
Robbert vult aan dat nieuwe diensten dichtbij de kennis van Floridata moeten blijven. Wesley zal tijdens het Floridata Event in het World Horti Center de Floridata roadmap verder toelichten. “We plaatsen een ideeën box om input te verzamelen en ideeën te prioriteren”. Ook zullen een aantal interessante sprekers worden uitgenodigd van binnen en buiten de sector. Het programma van het Floridata Event wordt over een paar weken bekend gemaakt.

Floridata bestaat nu 5 jaar, heeft haar vertrouwelijke omgang met data bewezen en streeft naar een 100% exportaandeel vertegenwoordiging. Partijen die nog geen deelnemer zijn van Floridata roepen wij op om aan te sluiten bij het onafhankelijk dataplatform in de sierteelt sector. Of kom gewoon langs op donderdag 17 januari 2019 en laat u informeren over de mogelijkheden. Wilt u zicht aanmelden of te zijner tijd meer informatie ontvangen over dit event, stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar info@floridata.nl.

Het Floridata team

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE