Floridata constateert toename van probleemmeldingen, aanschrijfverzoeken en debiteurchecks door coronacrisis

Floridata deelnemers leveren debiteurengegevens en data (facturen en betalingen) aan waardoor zij toegang hebben tot marktinformatie en de debiteurendienst. Deze samenwerking is zeker gedurende en na de coronacrisis goud waard.

De probleemmeldingen op debiteuren in het buitenland stromen momenteel dan ook binnen bij Floridata. Het tijdig registreren van betalingsachterstanden en problemen bij een debiteur leidt tot een betere beoordeling van de kredietwaardigheid van debiteuren. Wanneer de export weer aantrekt zijn dit natuurlijk cruciale gegevens. Bij bepaalde debiteuren is er in deze tijden voor het eerst sprake van betalingsachterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. De bereikbaarheid van de debiteur en mogelijkheid tot overleg over een betalingsregeling is dan waardevolle informatie. Bij andere probleemgevallen stond de debiteur er al slecht voor en is de crisis de genadeklap. 

Eerder deze maand verspreidde Floridata in haar nieuwsbrief een video boodschap over dit onderwerp. Manager Wesley van de Berg benadrukte hierin dat samenwerking essentieel is om grip te houden op het debiteurenbeheer, waardoor verdere schade kan worden voorkomen.

Houd grip op debiteurenbeheer met Floridata, zeker tijdens coronacrisis!

Deelnemers hebben baat bij het waarschuwingssysteem; een collectief risicobeheer

Facturen zullen langer openstaan wat kan leiden tot grote liquiditeitsproblemen. Indien de debiteur niet welwillend tegenover een betalingsregeling staat, kunnen wij op verzoek van de deelnemer een aanschrijfbrief vanuit het collectief versturen, uit naam van Floridata. Afgelopen weken zijn er al tientallen aanschijfbrieven verzonden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Bij een probleemmelding wordt het waarschuwingssysteem direct in werking gesteld, waardoor andere deelnemers die dezelfde debiteuren beleveren, anoniem gewaarschuwd worden over de aard van het probleem. Zo houden we als collectief het debiteurbeheer van 154.000 debiteuren wereldwijd goed in de gaten.

Het delen van exportdata kan onze sierteeltsector redden

Floridata houdt de maandelijkse impact van de coronacrisis op de export van bloemen en planten wereldwijd bij. De geaggregeerde informatie wordt door VGB gebruikt in het Tuinbouw crisisteam. ‘De basis is namelijk het in kaart brengen van de reeds misgelopen en nog mis te lopen exportwaarde’, vertelt Wesley van den Berg. Daarom zijn wij verheugd dat het kabinet het belang van de sierteelt export erkent en een noodfonds van 600 miljoen euro ter beschikking stelt. ‘Aan ons de taak om de maandelijkse exportontwikkelingen te blijven monitoren, en op geaggregeerd niveau te communiceren aan VGB. Zo weten we of het noodfonds uiteindelijk voldoende steun gaat bieden’, vervolgt Wesley.

Voor andere deelsectoren als de export van bloembollen, zaden, boomkwekerijproducten, jongplanten en uitgangsmateriaal zijn er geen maandelijkse exportcijfers bekend. Floridata moedigt de andere brancheorganisaties aan om ook exportdata te delen en de ontwikkelingen op maandelijkse basis te blijven monitoren. Wesley laat weten dat Floridata als Trusted Third Party een belangrijke rol zou kunnen en willen spelen om dit op te starten en faciliteren’.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE