Floridata Inkoopprijsindices on hold & Gemiddelde betalingstermijnen in de pijplijn

De Proof of Concept Inkoopprijsindices 2019-2020 gaat helaas nog niet van start. Het aantal aanmeldingen voor de uitvoering hiervan is onvoldoende. Sinds januari 2019 heeft Floridata energie gestoken in het opstellen en uitrollen van de Proof of Concept Inkoopprijsindices. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van positieve reacties op het voorstel tijdens het FloriData Event begin dit jaar. Maar liefst 40% van de aanwezigen gaf aan zich te willen aanmelden voor representatieve, onafhankelijke inkoopprijsindices en 35% twijfelde hierover.

Floridata deelnemers konden zich tot 1 oktober inschrijven om deel te nemen. ‘Het moment en de noodzaak voor verandering is blijkbaar nog niet daar’, vertelt manager Wesley van den Berg. ‘Wij zijn heel tevreden met de getoonde interesse en input voor de uitwerking van de Proof of Concept. Daarom zetten wij de Proof of Concept op de boekenplank. Want wat in het vat zit verzuurt niet! We gaan nu verder met de doorontwikkeling en uitbreiding van onze huidige dienstverlening’.

Ondanks belangstelling is het moment nog niet daar

Tijdens de Floridata bijeenkomst op 11 juli jongstleden hebben we gezamenlijk met 25 aanwezige Floridata deelnemers een SWOT uitgewerkt. ‘Het is goed dat Floridata deze bijeenkomsten organiseert en het helpt iedereen verder te denken buiten de bestaande structuren om’, geeft een Floridata deelnemer aan. Zowel sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen werden verkend en gewogen. Als bedreiging werd overigens ook genoemd: ‘Deelnemers kunnen te afwachtend zijn om mee te doen. Er is nog geen partij van buiten de sector die als indringer disruptie veroorzaakt, ofwel het doen wankelen van de bestaande verhoudingen’. Floridata zal bereid zijn om deze dienst alsnog te ontwikkelen, wanneer er zich reële bedreigingen van buiten de sector voordoen. ‘Het vergt tijd voordat we een punt van noodzaak bereiken, waarna we snel kunnen handelen / anticiperen’, vertelt Wesley van den Berg.

Gemiddelde betalingstermijnen voor eigen debiteuren en top 30 exportlanden opgesplitst naar afzetkanaal

Voor het einde van dit jaar zullen wij een nieuwe pagina in het Floridata portal opleveren. Deelnemers kunnen hier inzicht krijgen in de betalingstermijnen voor elk top 30 exportland opgesplitst naar afzetkanaal. Ook zien deelnemers de betalingstermijnen voor hun eigen debiteuren, gebaseerd op alle actieve leveranciers die de betreffende debiteur beleveren. Zo kunnen deelnemers nog eenvoudiger trage betalers opsporen, het betaalgedrag monitoren en ingrijpen waar nodig.

Tijdens het FloriData Event, bleek maar liefst 90% van de aanwezigen enthousiast over deze doorontwikkeling. Voor ons het teken om hier werk van te maken. Kees Koolmoes, credit controller bij Waterdrinker Aalsmeer BV, is al enkele jaren enthousiast over deze doorontwikkeling. ‘De gemiddelde betalingstermijnen geven een referentiekader waarop wij onze debiteuren kunnen sturen’, vertelt Kees Koolmoes.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE