Floridata introduceert de Inkoopprijsindex als nieuwe dienst tijdens FloriData Event!

Afgelopen donderdag 17 januari organiseerden wij ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan het FloriData Event. Met sprekers van binnen en buiten de sector zijn er inspirerende voorbeelden gegeven over het inzetten van big data om de sierteelt sector nog sterker te maken. Floridata introduceerde ook een nieuwe dienst: “de Inkoopprijsindex”. We kijken terug op een geslaagde middag met een goede opkomst.

Eric van Tol, bestuursvoorzitter van Floridata, opende de bijeenkomst met de woorden: “Jullie zijn Floridata en het is jullie feestje”.

Arne Bac, Tuinbouw Rabobank – Volop kansen voor de sierteelt

Arne trapte de middag af met een interessante presentatie over de verwachte ontwikkelingen voor de sierteelt sector tot 2027. Hierbij zoomde Arne in op ontwikkelingen in ketenoptimalisatie, duurzaamheid en aankoopkanalen. Ook de functies van handelsbedrijven gaan veranderen en hoe ga je daar als bedrijf mee om?

Bekijk hier de presentatie van Arne Bac (Tuinbouw Rabobank) in pdf.

 

 

Wesley van den Berg, Floridata – Floridata nieuwe portal en road map

Wesley vertelde dat Floridata veel meer doet dan alleen debiteuren informatie en marktcijfers leveren. Hij informeerde over de nieuwe portal en doorontwikkeling. Uit de interactieve stemming bleek dat de aanwezige deelnemers het inzichtelijk maken van betalingstermijnen per debiteur, land en type afnemer graag toegevoegd zien aan de debiteurinformatie. Wij gaan dit de komende periode verder uitwerken en komen hierop terug. Wesley kondigde ook de geplande rapporten aan voor 2019, namelijk het Retailrapport, Brexitrapport en Bollenrapport.

Bekijk hier de presentatie Floridata nieuwe portal en road map in pdf.

 

“De Inkoopprijsindex”, een nieuwe dienst van Floridata!

Op dit moment is er geen representatieve inkoopprijsindex in de sector. Dit komt door de toename van directe stromen en opkomst van diverse platformen. De inkoopinformatie is daardoor versnipperd. Na een inventarisatie onder handelaren en kwekers hebben wij geconstateerd dat er behoefte is aan een dagelijkse, onafhankelijke, betrouwbare inkoopprijsindex, die gebaseerd is op alle soorten transacties.

Een inkoopprijsindex kan gebruikt worden voor:

  • Transparant en snel de inkoopprijs bepalen door gesprek tussen handelaar en kweker over vraag, aanbod en prijsvorming.
  • Als inkoper weet je wat je inkoopt, maar niet wat je niet inkoopt. Het is een middel om inzicht te geven voor je inkoopteam en je performance te meten/ benchmarken.
  • Termijncontracten afsluiten tussen handelaar en kweker op basis van de inkoopprijsindex. Dit zorgt voor risicospreiding.
  • Een mogelijke Brexit, slecht weer in Kenia en Nederland zorgen voor abrupte prijsveranderingen. Deze kun je sneller begrijpen en verklaren met de inkoopprijsindex.
  • Door gebeurtenissen te verklaren is het mogelijk om de inkoopprijsindex te gebruiken als indicator voor voorspelmodellen.

Net als bij alle andere diensten van Floridata, is de informatie niet herleidbaar naar individuele partijen. De data en inzichten blijven van de partijen zelf die de data aanleveren. Ook de kosten worden gedragen door de Floridata deelnemers die meedoen. Deze dienst wordt dus NIET betaald uit de Floridata contributie. De inkoopprijsindex wordt dus alleen beschikbaar gesteld voor deelnemers die zelf transactiedata aanleveren en meebetalen.

Ongeveer twee jaar geleden begonnen we met het idee. Van een aantal geïnteresseerde Floridata deelnemers hebben we inkooptransactiedatasets ontvangen en de eerste analyses zien er veelbelovend uit. Er loopt al een offerte traject en we zijn in gesprek met Wageningen Universiteit om middels cluster analyses inkoopprijsindices te ontwikkelen. Voorbeelden van inkoopprijsindices die we mogelijk kunnen genereren zijn: rode roos afkomstig van een Nederlandse kwekerslocatie, trosroos afkomstig van een Keniaanse kwekerslocatie, tulp, Phalaenopsis, etc.

Wij inventariseren momenteel welke deelnemers (zowel handelaren als kwekers) willen meedoen aan de inkoopprijsindex. Bent u geïnteresseerd?

Meld u zich dan hier aan!

Met deze aanmelding wordt u nergens toe verplicht. Het leidt namelijk tot een concreter aanbod inclusief prijsstelling op basis waarvan men kan beslissen om mee te doen.
Des te meer Floridata deelnemers willen meedoen, des te lager de kosten zullen zijn.

“Tijdens het FloriData Event gaf direct 40% van de aanwezigen aan geïnteresseerd te zijn in de inkoopprijsindex. Dat is een eerste stap in de goede richting!”, vertelt Wesley van den Berg.

Bekijk hier de presentatie Floridata Inkoopprijsindex in pdf.

 

Zahra Parvaneh, Here Technologies – How do competitors co-create?

Zahra vertelde over hoe concurrenten met elkaar samenwerken in een data platform. Here Technologies is het platform voor navigatie en data mapping binnen de auto-industrie. 4 op de 5 auto’s in Europa maakt gebruik van Here location mapping. In 2018 introduceerde Here een open location platform om meerdere diensten aan te bieden. Bedrijven raadplegen het open data platform om gegevens te kunnen gebruiken, te delen en nieuwe services te ontwikkelen op gebied van location mapping.

Bekijk hier de presentatie van Zahra Parvaneh (Here Technologies) in pdf.

 

Marcel Kornelis, WECR – Market response onderzoek en marktverzadiging

Marcel sloot de middag af met een presentatie over marktverzadiging. Met als voorbeeld het Pannenkoekenplantje en de Aloë Vera vertelde hij over verschillende S-curves voor marktverzadiging. Marcel liet zien wat het verkoopverloop is van de Aloë Vera wanneer deze als plant van de maand wordt verkozen. De timing van het event is cruciaal om het marktverzadigingsniveau te kunnen bepalen.

Bekijk hier de presentatie van Marcel Kornelis (WECR) in pdf.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE