Floridata publiceert ‘Corona Impact Rapport 2020’ voor haar deelnemers

Floridata heeft de belangrijkste exportontwikkelingen van de top 20 exportlanden, over het bewogen jaar 2020, samengevat in het ‘Corona Impact Rapport’. 

Meerdere Floridata deelnemers maakten hun interesse kenbaar om met behulp van een overzicht de exportontwikkelingen makkelijker te kunnen duiden. 

In de laatste FloraFlits video maakte Wesley van den Berg (manager van Floridata) kenbaar dat er verschuivingen zichtbaar waren in de verdeling van afzetkanalen over 2020 ten opzichte van 2019. In dit rapport zijn de ontwikkelingen naar afzetkanaal per top 20 land, uitgesplitst naar bloemen en planten inzichtelijk gemaakt.

Floridata Corona Impact Rapport 2020

Floridata deelnemers kunnen het 23 pagina’s tellende rapport inzien door in te loggen op de Floridata portal of opvragen via info@floridata.nl. Zij hebben immers door het delen van hun eigen exportdata bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.

Nog geen deelnemer van Floridata? Meld u hier aan. Alleen Floridata deelnemers hebben namelijk toegang tot het rapport.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE