Floridata start inschrijving voor Proof of Concept Inkoopprijsindices

Wij bespreken in dit blog de aanleiding en gezamenlijke doelen, benefits en deliverables.

Afgelopen maanden is Floridata met deelnemers intensief in gesprek geweest om input en verwachtingen te verzamelen voor het uitrollen van de nieuwe dienst. De eerste stap in de ontwikkeling van deze nieuwe dienst is een demonstratie van de werking, een zogeheten Proof of Concept. Donderdag 11 juli werd tijdens een Floridata bijeenkomst de Proof of Concept Inkoopprijsindices door Wesley van den Berg gepresenteerd. Vervolgens vond er een workshop plaats om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te verkennen en te identificeren voor het introduceren van Inkoopprijsindices in de sierteeltsector. Floridata deelnemers kunnen zich tot 1 oktober 2019 inschrijven om deel te nemen aan de Proof of Concept. Daarna vindt een go/ no go moment plaats om te bepalen of de Proof of Concept van start kan gaan.

Inkoopprijsindices Floridata 1

Aanleiding en gezamenlijke doelen inkoopprijsindices

De opkomst van allerlei handelsplatformen en toename van directe inkoopstromen buiten de klok om zorgt voor versnippering van inkoopinformatie. Met de opkomst van partijen van buiten de sector (waaronder Google, Alibaba, Amazon) liggen er nieuwe concurrenten op de loer. De sector, dat zijn handelaren, kwekers en veredelaars, dient de regie in handen te houden om samen de concurrentie van buiten de sector tegen te gaan. Er is een onafhankelijk betrouwbare partij nodig die als Trusted Third Party optreedt en belangeloos fungeert om verdere transparantie mogelijk te maken: Stichting Floridata. Data en inzichten zijn bij ons onherleidbaar en blijven eigendom van de deelnemer die de data aanlevert. Floridata bewijst al jaren dat data delen via ons veilig en betrouwbaar is. ‘Er is geen commercieel belang en data kan niet verkocht worden, want data blijft altijd van de deelnemer zelf’, vertelt Wesley van den Berg.

Het bepalen van inkoopprijzen op basis van onderbuikgevoel is niet langer voldoende. De weg naar data-gedreven beslissingen wordt steeds belangrijker. Alleen als handelaren samenwerken kunnen vraag, aanbod en prijsvorming inzichtelijk worden gemaakt. 

Meedoen aan de Proof of Concept levert zowel voor handelaren als kwekers en veredelaars voordelen op.


Benefits
 • Vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten.
  Door prijsontwikkelingen te monitoren kunnen handelaren en kwekers met elkaar in gesprek over vraag, aanbod en prijsvorming. Inkoopprijsindices bieden kansen om discussies over prijs te voorkomen. 
 • Een referentiekader voor het bepalen van inkoopprijzen.
  De prijszetting op basis van onderbuikgevoel gaat steeds meer plaatsmaken voor data gedreven beslissingen. Zo hebben inkopers een richtlijn voor het vaststellen van de prijs.
 • Mogelijkheid tot lange termijncontracten en daardoor risicobeheersing.
  Kwekers en handelaren kunnen termijncontracten afsluiten op basis van indices en dit zorgt voor risicobeheersing.
 • Gebeurtenissen verklaren en indices gebruiken in voorspelmodellen.
  Prijseffecten van gebeurtenissen als slecht weer in Kenia, vraaguitval door een mogelijke Brexit of een hittegolf in bepaalde exportlanden kunnen verklaard worden door indices. Indices worden gebruikt als indicator in voorspelmodellen.
 • Kwekers informeren over eigen product- en marktontwikkelingen.
  Handelaren informeren kwekers over de vraag en aanbod markt voor de producten van de kwekers. Handelaren helpen kwekers om beter op de vraag aan te sluiten.
 • Stimuleren van duurzaam produceren en tegengaan van verspilling.
  Wanneer kwekers beter kunnen inspelen op de vraag, is er minder derving. Kwekers kunnen meer duurzaam produceren doordat zij beter geadviseerd worden vanuit vraag en aanbod van het eigen product. 

Deliverables

Op basis van de aan te leveren inkooptransactiedataset worden twee informatiestromen ontsloten via API/webservice en dashboards in het Floridata portal:

 • Inkoopprijsindices. Samen met Wageningen Economic Research zijn wij voornemens indices te ontwikkelen voor snijbloemen en planten. Analyses worden uitgevoerd om te bepalen welke karakteristieken we kunnen samenbrengen. Een voorbeeld hiervan zou rode rozen afkomstig van Nederlandse kwekers kunnen zijn.
inkoopprijsindices Floridata 2
 • Benchmarktool. We willen proberen een benchmarktool te ontwikkelen waarbij de eigen inkoopperformance wordt afgezet tegen die van de markt. Daarbij willen we proberen zoveel mogelijk te downdrillen op kenmerken. We stellen randvoorwaarden op zodat informatie niet te herleiden is naar individuele deelnemers en dat inzichten wel waardevol moeten blijven.
Benchemarktool Floridata Inkoopprijsindices

De kosten worden gedragen door de Floridata deelnemers die willen meedoen aan deze nieuwe dienst. De kosten worden niet betaald uit de reguliere Floridata contributie. Des te meer deelnemers meedoen, des te lager de kosten per deelnemer zullen uitvallen.

Bekijk de Proof of Concept Inkoopprijsindices, met meer informatie over data aanlever specificaties, tijdsplanning en kosten. Bekijk ook de PowerPoint die werd getoond tijdens de bijeenkomst op donderdag 11 juli 2019.

Klik hier om in te schrijven voor de Proof of Concept om mee te doen aan deze nieuwe dienst. Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 1 oktober 2019. Daarna vindt een go/ no go moment plaats om te bepalen of er voldoende inschrijvingen zijn en het volume representativiteit genoeg is. Dit wordt uiterlijk dinsdag 8 oktober gecommuniceerd.


Contactpersoon manager Floridata:

Wesley van den Berg
wesley@floridata.nl
020 – 820 00 35

Inkoopprijsindices Floridata 4
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE