Floridata start met het genereren van maandelijkse statistieken Nederlandse (groot)handelswaarde

Aanleiding

Het leeuwendeel van de Nederlandse bloemen- en plantenhandel heeft een buitenlandse bestemming. Het is echter onbekend hoeveel er jaarlijks aan groothandelswaarde in eigen land blijft en vervolgens via diverse detailhandelskanalen bij de Nederlandse consument terecht komt. Voor het genereren van deze statistieken is meermaals interesse getoond bij Floridata. Zowel door onze deelnemers als belangenbehartiger VGB, maar ook door Bloemenbureau Holland, ten behoeven van de promotieactiviteiten. Floridata is hier mee aan de slag gegaan en heeft inmiddels een marktrapport opgeleverd voor haar deelnemers en partners. 

Het marktrapport biedt inzicht in de maandelijkse fluctuering van de afzet van bloemen en planten in Nederland, onder andere ten gevolge van de coronamaatregelen. Ook wordt er een duidelijker beeld gevormd over de verhouding tussen de ontwikkeling van de Nederlandse groothandelswaarde en de exportontwikkelingen. “De Nederlandse handelswaarde is uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, vanaf januari 2017 t/m december 2020”, meldt Wesley van den Berg (manager Floridata). “Jaarlijks zullen wij het marktrapport updaten en ter beschikking stellen aan onze deelnemers en partners via onze Floridata portal”.

Totstandkoming Nederlandse groothandelswaarde

Floridata monitort het betaalgedrag van 166.000 debiteuren wereldwijd, waarvan 28.000 Nederlandse debiteuren. “Afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het uitfilteren van de overgeheven handel”, vertelt Kees Vink, business data analist bij Floridata. Hierdoor hebben we een zuiver beeld gekregen van de (groot)handelsomzet die bestemd is voor afnemers van bloemen en planten die bij de Nederlandse consument terecht komen. Voorbeelden van (detailshandels)afzetkanalen zijn supermarkten, bouwmarkten, bloemisten, hoveniers, markt/straat handelaren, handelskwekers en e-tailers.

Floridata heeft 2018 als peiljaar genomen en daarmee voorwaarts en achterwaarts gecalculeerd. Het onderzoeksrapport ‘Landen Analyse Nederland’ van BureauSierteelt (destijds in opdracht van Productschap Tuinbouw) is hét fundament als basis voor een zo optimaal mogelijke schatting van de Nederlandse consumptiewaarde van snijbloemen en pot- en tuinplanten, de groothandel- en detailhandelsmarge. De schatting strookt met uitspraken van Royal FloraHolland en Rabobank; namelijk dat de exportwaarde van € 6,2 miljard onderdeel uitmaakt van de totale groothandelsomzet van € 7 miljard.

Uitkomst

De totale (groot)handelswaarde van bloemen en planten, inclusief Nederland, bedroeg € 6,95 miljard in 2020. Dat is een afname van 3,2% ten opzichte van het recordjaar 2019. “De groothandelswaarde in Nederland heeft minder te lijden gehad onder de coronacrisis dan andere afzetlanden”, concludeert manager Wesley van den Berg van Floridata.

Marktrapport Nederlandse (groot)handelswaarde

Toegang rapportage en inzichten

Zoals met alle marktrapporten die Floridata genereert, heeft enkel de Floridata deelnemer inzage en toegang tot de rapportages via de Floridata portal. Zowel onze partner VGB als Bloemenbureau Holland kunnen de rapportage enkel intern raadplegen (waarbij geen inzage mogelijk is voor eigen leden/partners). Zo komen de sectorinzichten ten goede aan de Floridata deelnemers, die door VGB en Bloemenbureau Holland indirect geholpen worden met het stimuleren van de Nederlandse handelswaarde.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE