Floridata verrijkt marktinformatie met consumptiewaarde- en trendbepaling Duitsland

UTRECHT, 17 januari 2023 – Floridata heeft middels een pilot de sectorinzichten kunnen verrijken voor Duitsland, voor de belangrijkste klantsegmenten en productgroepen bloemen en planten. Dutch Flower Group, Floral Trade Group en FM Group Holding deden mee aan deze pilot. Zij leverden na uitvraag onder alle Floridata deelnemers afgelopen voorjaar, gedetailleerde data over de periode 2018-2021 aan. “Inmiddels hebben we het marktrapport en de bijbehorende marktdata voor hen opgeleverd,” meldt Wesley van den Berg, manager Floridata. “De kennis en marktinzichten over de Duitse consumptie ontwikkeling kunnen zij vervolgens inzetten met hun klanten. Wij denken dat met het oog op de IPM Essen eind januari, deze oplevering een goed moment is voor dialoog met de grotere retailers. Wij stimuleren een gezamenlijk vervolg voor andere belangrijke afzetlanden, waarbij zoveel mogelijk Floridata deelnemers met data kunnen bijdragen.”

Aanleiding

Het is de sector en handelshuizen onvoldoende in detail bekend hoe groot de consumptiewaarde is van bloemen en planten in de belangrijkste afzetlanden, en hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ook een verdere splitsing van consumptiewaarde in volume (aantal stelen en potten) en omzet naar de belangrijkste kanalen (lees: klantsegmenten) en productgroepen ontbreekt. Hierdoor kunnen (individuele en collectieve) strategische en duurzame beslissingen onvoldoende onderbouwd worden op basis van marktontwikkelingen en trends.

Initiatief vanuit frontrunners sector

Dutch Flower Group is als initiatiefnemer samen met Floridata de pilot gestart om de consumptiewaarde te bepalen voor Duitsland, over de periode 2018-2021. Na een uitvraag door Floridata bij al haar deelnemers, hebben Floral Trade Group en FM Group Holding besloten ook mee te doen met de pilot. Zij leveren gedetailleerde data aan (omzet en volume in aantal stelen en potten naar productgroepen en klantsegmenten), waarna Floridata deze aggregeert en verrijkt. Externe bronnen zijn geraadpleegd voor het in kaart brengen van de overige import en lokale productie stromen. Floridata heeft de stappen voor de totstandkoming gerapporteerd en heeft als onafhankelijke Trusted Third Party kritisch toegezien op de uitkomsten. Resultaten zijn nooit te herleiden naar een individu. Deelnemende partijen hebben vervolgens een ‘sanity check’ uitgevoerd op de uitkomsten, om ontwikkelingen te kunnen verklaren vanuit onderbuikgevoel. De pilot is geëvalueerd en vervolgstappen zijn met elkaar uitgezet. De deelnemende partijen hebben de rapportage en onderliggende feiten eind december in ontvangst genomen.

Vaststelling ontwikkeling consumptiewaarde Duitsland 2020-2022

De belangrijkste conclusie, naast het vaststellen van de consumentenwaarde van bloemen en planten voor Duitsland voor deze jaren, is dat de gevolgen van de coronacrisis in 2020 met name haar weerslag heeft gehad op de consumptiewaarde van bloemen (waarde -17%; volume -11%) in vergelijking tot planten (waarde +2%; volume -3%). In 2021 realiseerden bloemen (waarde +13%; volume +14%) vervolgens meer groei ten opzichte van de planten (waarde +10%; volume +6%). Floridata verwacht op basis van de meest recente gegevens over 2022 een waarde- en volumedaling voor bloemen en voor planten een waardestijging ten opzichte van het voorgaande jaar.


Consumptiewaarde ontwikkeling Duitsland 2020-2022

Vervolgstappen

Een verdere uitrol voor andere kernlanden (waaronder Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Polen) behoort met de ontwikkelde methodiek nu tot de mogelijkheid. Floridata zal daarom een uitvraag doen onder al haar deelnemers om met concrete data bij te dragen aan de uitvoering van het vervolgtraject.

Contact

Mocht u vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving, neem dan contact op met Wesley van den Berg (manager Floridata), telefonisch via 020-820 00 35 of per mail wesley@floridata.nl