Floridata in voorronde Nieuwe Helden Prijs Westland

VNO-NCW Nieuwe Helden Prijs Westland

Afgelopen week gaf Wesley van den Berg een pitch voor de Nieuwe Helden Prijs Westland van VNO-NCW. Dit gebeurde in het nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk, waar meerdere kandidaten een korte pitch over hun onderneming mochten geven.

De kandidaten bestonden voornamelijk uit jonge ondernemers van bedrijven die nog geen brede bekendheid genieten. VNO-NCW heeft een aantal criteria opgesteld waar de ideale kandidaat voor de Nieuwe Helden Prijs aan zou moeten voldoen. Het bedrijf moet zich bijvoorbeeld kenmerken door een groot innovatief vermogen en zoekenden zijn naar afstemming en samenwerking met leveranciers en afnemers. Tussen andere indrukwekkende pitches, kreeg Wesley de kans om de aanwezigen bondig te vertellen over het doel van Floridata: Data omzetten naar inzichten voor ondernemers! De data die Floridata-deelnemers aanleveren wordt voor hen omgezet in debiteureninformatie en marktcijfers. Hiermee voorkomt Floridata wanbetaling binnen de sector en bieden wij de mogelijkheid om het presteren van eigen onderneming te benchmarken tegen het presteren van de sector.

In het gemeentehuis van Naaldwijk hing een energieke sfeer met veel betrokkenheid en wederzijds interesse tijdens deze bijeenkomst. Al snel rees de vraag waarom Floridata eigenlijk een Stichting is. Iets wat voor sommige ondernemers moeilijk te bevatten is, maar voor de initiatiefnemers van Floridata een belangrijk besluit is geweest. Wesley antwoordde: “Om van start te kunnen gaan met deze samenwerking binnen de sector, was een belangrijke voorwaarde dat er niet commercieel mocht worden ondernomen met de data. Het vertrouwen in onze omgang met de data van deelnemers is ons bestaansrecht. Floridata is daarom een stichting zonder winstoogmerk en is onafhankelijk van andere organisaties. Niemand is eigenaar van de data. Hetgeen dat wij doen moet altijd in het belang van al onze deelnemers zijn en mag geen concurrentieposities verstoren. Daartoe is er een Raad van Toezicht aangesteld en worden de inzichten altijd onherleidbaar ontsloten. Onze deelnemers zijn op die manier alleen maar gebaat bij deze samenwerking.”

Deze dag was de tweede bijeenkomst van een reeks van drie. Na de laatste voorronde op 14 november wordt bekend gemaakt welke drie finalisten er door zijn naar de finale. De finalisten mogen hun onderneming 19 december nogmaals presenteren op het kantoor van Rabobank Westland in de Lier. Uit die finalisten kiezen meer dan 200 ondernemers in de zaal vervolgens Dé Nieuwe Held Westland. De winnaar mag zichzelf een jaar lang de ‘Nieuwe Held Westland’ noemen én krijgt €10.000 aangeboden, beschikbaar gesteld door Rabobank Westland.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE