FLORIDATA WEBINAR IN TEKEN VAN SAMEN STERK DOOR DATA DELEN

Donderdagmiddag 20 januari opende Eric van Tol (bestuursvoorzitter van Floridata) het webinar voor z’n 50 aanwezige deelnemers en partners van Floridata.

Transparantie en ketensamenwerking

Arne Bac, sectormanager Tuinbouw bij de Rabobank, trapte het webinar af. Hij lichtte de kansen en uitdagingen waar de sierteelt voor staat toe. Onder meer duidde Arne de verdeling naar afzetkanalen  en informeerde ons hoe er in de markt actief aansluiting wordt gezocht met de Sustainable Development Goals van de VN. Vervolgens blikte Jeroen Oudheusden, Executive Officer van het Floriculture Sustainability Initiative, vooruit naar de duurzaamheidsontwikkelingen en -eisen voor de komende jaren.  Uit deze presentaties werd duidelijk dat de markt meer en meer gaat vragen om transparantie en ketensamenwerking, waarbij niets doen geen optie is.

Afbeelding met tekst, person, persoon, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving
Floridata webinar

Twee nieuwe projecten

Wesley van den Berg, manager van Floridata, gaf aan dat de Sustainable Sourcing Scan enorme kansen biedt om verdere gesloten ketentransparantie te stimuleren voor het verduurzamen van de sector. Daarnaast vroeg hij de aandacht voor twee collectieve projecten van Floridata;

  • Een introductie van exportvoorspelmodellen
  • Berekening van de consumptiewaarde- en trendbepaling voor de belangrijkste exportlanden. 

Om antwoord te krijgen op de brandende vraag: “Wat wil de consument?”, is het zaak om data verder te verrijken binnen de huidige structuur. Dit zal een win-win situatie creëren voor zowel handelaren, als andere ketenpartijen, bijvoorbeeld belangenbehartigers, kwekers en veredelaars. De branche inzichten zullen alleen toegankelijk zijn voor deelnemers die een bijdrage leveren met concrete data. Met concrete data wordt omzet en volume, uitgesplitst naar productgroepen en klantsegmenten bedoeld.

Neem ook deel aan de pilot voor Duitsland in kader van consumptiewaarde- en trendbepaling

Floridata is met een 1e pilot voor Duitsland gestart, en onder support van Marcel Zandvliet (CMO/CSO) doet de Dutch Flower Group al mee. Wesley deed tijdens het webinar een oproep aan alle Floridata deelnemers die actief zijn op Duitsland, om net als de DFG, met concrete data bij te dragen aan de pilot. Deelnemers kunnen zich per mail vóór 15 februari aanmelden bij Wesley van den Berg (wesley@floridata.nl). In de zomer verwachten we de eerste branche inzichten te kunnen delen met de partijen die meedoen. Juist door samen data te delen kunnen we tot meer branche inzichten komen, ieder in z’n eigen rol en kracht.