FLORIDATA ZET LOBBY NAAR OVERHEID KRACHT BIJ MET FACTSHEET SIERTEELTSECTOR – VAN (INTER)NATIONAAL BELANG!

De exportwaarde en binnenlandse (groot)handelswaarde van bloemen en planten bedroeg 8,4 miljard euro in 2021. De sierteeltsector is de 3e exportsector van Nederland en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse economie en welvaart. Van alle landbouwproducten hebben bloemen en planten de hoogste exportverdiensten. De gevolgen van de huidige energiecrisis zijn funest voor de gehele (inter)nationale sierteeltketen.

Door de huidige energiecrisis geven kwekers aan te stoppen met hun teelt van bloemen en planten; sommigen vragen zelfs noodgedwongen faillissement aan. Het aanbod van bloemen en planten zal hierdoor flink afnemen, wat consequenties heeft voor de gehele sierteeltketen. Van veredelaar, handelaar tot en met de eindklant. ‘De situatie blijkt veel ernstiger dan tijdens de coronacrisis die de sierteelt ook hard raakte. Het bloemenaanbod zou zomaar richting de 40% kunnen afnemen’, meldt Royal FloraHolland

Er is sprake van een hoge inflatie en de vraag is of consumenten nog bereid zijn bloemen en planten te blijven kopen bij een dermate schaars aanbod. ‘Feiten en cijfers zijn nu van groot belang om de overheid aan te sporen om snel in actie te komen, zodat we uit deze energiecrisis komen. Om de collectieve lobby kracht bij te zetten heeft Floridata de Sector Factsheet bijgewerkt met data over 2021: De Nederlandse sierteeltsector – van (inter)nationaal belang!’, aldus Wesley van den Berg, manager van Floridata.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Krapte Nederlands aanbod sierteeltproducten raakt miljoenen huishoudens in binnen- en buitenland
Niet alleen Nederlandse partijen (waaronder kwekers en handelaren) in de sierteeltsector worden geraakt door de gevolgen van de energiecrisis. Ook de 177.000 afnemers, zoals bloemisten, tuincentra, hoveniers, groothandelaren en cash & carry’s in binnen- en buitenland, zullen de effecten gaan merken. Zo worden miljoenen huishoudens over 121 afzetlanden indirect geraakt door een tekort aan bloemen en planten als gevolg van de energiecrisis. Ook daar liggen liquiditeitsproblemen op de loer. Samen met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten houden we de exportontwikkelingen nauwlettend in de gaten en communiceren we hierover middels de FloraFlits.