Floridata zoomt in – Ontwikkeling Nederlandse exportpositie sierteelt

Het jaar 2018 werd afgesloten met een kleine exportkrimp van 0,2% en een totale exportomzet van 6 miljard. De top 16 exportlanden, goed voor een dekking van 89% van de totale exportomzet, kreeg een krimp van 0,8% voor haar kiezen. Maar leidt deze exportkrimp ook tot een verzwakking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen? En is de Nederlandse exportpositie sterker geworden in Oost-Europese groeilanden? Behoudt Nederland haar exportpositie in het Verenigd Koninkrijk ondanks de effecten van een mogelijke Brexit?

In november 2018 bespraken wij de Nederlandse exportpositie van snijbloemen en pot-en tuinplanten voor de top 16 exportlanden over de periode 2016-2017. Doordat UN Comtrade haar gegevens recentelijk heeft bijgewerkt kunnen wij nu ook het jaar 2018 onder de loep nemen. In dit blog maakt Floridata inzichtelijk welke exportlanden het meest interessant zijn voor de Nederlandse exporteurs en hoe sterk de Nederlandse positie voor elk top 16 exportland is, vastgesteld op basis van de top 16 ranking over 2017.

Marktpotentie-Exportpositie matrix

Om de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven, is er een zogeten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) uitgevoerd. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix. 

Marktpotentie-Exportpositie Matrix 2018 bloemen en planten samen

Hoe lees ik de matrices?

Elke bol vertegenwoordigt een land uit de export top 16 van Floridata. Zowel de positie in de matrix, als de grootte en kleur van de bol geven informatie over de handelspotentie van het land én de Nederlandse exportpositie op dit land. De Nederlandse exportpositie duidt de positie van Nederland vergeleken met andere landen die sierteeltproducten naar het betreffende land exporteren.

De verticale as geeft de hoogte van de marktpotentie weer. Hoe hoger de bol in de matrix staat, hoe groter de marktpotentie van het land is om internationaal zaken mee te doen. Deze marktpotentie is bepaald aan de hand van gewogen scores op verschillende dimensies, zoals marktgrootte, -intensiteit, -groei, -consumptie, commerciële infrastructuur, economische vrijheid en landrisico. De MPI-waarde voor Verenigde Staten is niet beschikbaar en is geschat (bron: Market Potential Index (MPI), ontwikkeld door Global Edge).

Op de horizontale as wordt de Nederlandse exportpositie op het betreffende land getoond. Het Nederlands importaandeel wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10. Ofwel, hoe verder de bol naar rechts staat, hoe groter het Nederlandse importaandeel is van de totale snijbloemen en pot- en tuinplanten import (bron: Floridata exportcijfers en UN Comtrade importgegevens).

De grootte van de bol illustreert de Nederlandse exportwaarde naar het betreffende land, afgezet tegen de totale Nederlandse export naar alle top 16 landen. Ofwel; hoe groter de bol, hoe groter het exportaandeel van het betreffende land is in de totale exportwaarde naar alle top 16 landen (bron: Floridata exportcijfers).

De kleur van de bol geeft de groei of krimp van de exportwaarde aan (bron: Floridata exportcijfers).

Uitkomsten analyse Nederlandse exportpositie 

“In de matrices is te zien dat de grootste bollen het meest in de rechter bovenhoek staan. De Nederlandse exportpositie op de grootste exportlanden binnen de top 16 kromp licht met 1,8% in 2018 vergeleken met vorig jaar,” concluderen Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata.

In de matrix van 2018 zijn de grootste bollen verticaal gestegen en horizontaal een fractie naar links verplaatst. De potentie is voor deze landen toegenomen, al blijft het importaandeel achter. Duitsland begeeft zich op een stabiel niveau.
Het Nederlands importaandeel van Polen groeide opnieuw in 2018. Ook Rusland en de Tsjechische Republiek laten een groei zien. De verwachting dat de Nederlandse exportpositie in 2018 met name in Oost-Europese groeilanden verder versterkt is dus uitgekomen.

In 2017 ging een exportkrimp van 5,3% op het Verenigd Koninkrijk gepaard met een lichte daling van 0,6% van het Nederlands importaandeel in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 kromp de exportomzet met 1,5% en daalde het Nederlands importaandeel met 2,3%. Vooral planten veroorzaken de krimp van de Nederlandse exportpositie op Verenigd Koninkrijk. Door de exportdaling van 0,8% die de top 16 exportlanden incasseerde in 2018, daalde het Nederlands importaandeel voor de top 16 exportlanden van 70,6% in 2017 naar 69,3% in 2018. Dit is voornamelijk te wijten aan de exportdaling voor de top 5 exportlanden en een lager Nederlands importaandeel van pot-en tuinplanten. Daarentegen lijkt de verdere spreiding van de export naar landen buiten de top 16 voor een versterking van de positie te zorgen. Buiten de top 16 is de export met 4,9% gegroeid in 2018, waarbij met name de bloemen het goed doen.

Verschil exportpositie tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten

Floridata Bollenrapport

De Nederlandse exportpositie verschilt tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten. Over het algemeen is de Nederlandse exportpositie voor snijbloemen sterker dan voor pot- en tuinplanten. Daarom zijn de matrices voor Floridata-deelnemers opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, om hen van meer inzichten te voorzien. Floridata deelnemers kunnen gratis een rapport opvragen met de matrices opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, door een mail te sturen naar info@floridata.nl. In het 15 pagina’s tellende Floridata Bollenrapport bieden we informatie over de top 5 landen met de sterkste exportpositie, grootste stijgers en grootste dalers uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten in 2015, 2016, 2017 en 2018. Ook tonen we in het rapport de exportpositie van de top 30 exportlanden vanaf 2017. Het rapport helpt Bloemenbureau Holland de promotie gelden goed te kunnen afstemmen op de exportlanden. Zodoende kunnen zij de promotie activiteiten effectief inzetten.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE