Floridata zoomt in – Ontwikkeling Nederlandse Exportpositie sierteelt

Het jaar 2019 werd afgesloten met een exportgroei van 3,9%, ofwel een totale exportomzet van 6,2 miljard. De top 16 exportlanden, goed voor een dekking van 88,5% van de totale exportomzet, incasseerden een groei van 3,4%. Betekent deze exportgroei ook een versterking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen, voor zowel bloemen als planten? En welke gevolgen verwachten we over 2020 ten aanzien van de coronacrisis?

In september 2019 bespraken wij de Nederlandse exportpositie van snijbloemen en pot-en tuinplanten voor de top 16 exportlanden over de periode 2017-2018. Doordat UN Comtrade haar gegevens recentelijk heeft bijgewerkt kunnen wij nu ook het jaar 2019 onder de loep nemen. In dit blog maakt Floridata inzichtelijk welke exportlanden het meest interessant zijn voor de Nederlandse exporteurs en hoe sterk de Nederlandse positie voor elk top 16 exportland is, vastgesteld op basis van de top 16 ranking over 2017.

Marktpotentie-Exportpositie matrix

Om de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven, is er een zogeten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) uitgevoerd. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix. 

Hoe lees ik de matrices?

Elke bol vertegenwoordigt een land uit de export top 16 van Floridata. Zowel de positie in de matrix, als de grootte en kleur van de bol geven informatie over de handelspotentie van het land én de Nederlandse exportpositie op dit land. De Nederlandse exportpositie duidt de positie van Nederland vergeleken met andere landen die sierteeltproducten naar het betreffende land exporteren. 

De verticale as geeft de hoogte van de marktpotentie weer. Hoe hoger de bol in de matrix staat, hoe groter de marktpotentie van het land is om internationaal zaken mee te doen. Deze marktpotentie is bepaald aan de hand van gewogen scores op verschillende dimensies, zoals marktgrootte, -intensiteit, -groei, -consumptie, commerciële infrastructuur, economische vrijheid en landrisico. De MPI-waarde voor Verenigde Staten is niet beschikbaar en is geschat (bron: Market Potential Index (MPI), ontwikkeld door Global Edge).

Op de horizontale as wordt de Nederlandse exportpositie op het betreffende land getoond. Het Nederlands importaandeel wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10. Ofwel, hoe verder de bol naar rechts staat, hoe groter het Nederlandse importaandeel is van de totale snijbloemen en pot- en tuinplanten import (bron: Floridata exportcijfers en UN Comtrade importgegevens).

De grootte van de bol illustreert het aandeel van de Nederlandse exportwaarde naar het betreffende land, van de totale Nederlandse export naar alle top 16 landen.

Ofwel; hoe groter de bol, hoe groter het exportaandeel van het betreffende land is in de totale exportwaarde naar alle top 16 landen (bron: Floridata exportcijfers).

De kleur van de bol geeft de groei of krimp van de exportwaarde aan (bron: Floridata exportcijfers).

Matrix Nederlandse exportpositie bloemen en planten 2019

Uitkomsten analyse Nederlandse exportpositie 

“In de matrix van 2019 zijn de grootste bollen verticaal gestegen en horizontaal een fractie naar links verplaatst. De Nederlandse exportpositie op de exportlanden binnen de top 16 kromp in 2019 licht met 0,9%,” concluderen Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata.

Het Nederlands importaandeel leverde in op Tsjechië en België, maar voor Finland, Rusland en Noorwegen nam het aandeel juist toe. Ondanks de exportgroei in 2019 van 3,4% over de top 16, daalde het Nederlands importaandeel voor de top 16 exportlanden van 69,3% in 2018 naar 68,6% in 2019. Dit is voornamelijk te wijten aan een afname van het Nederlands importaandeel op de grootste exportlanden van snijbloemen. Voor pot- en tuinplanten stabiliseerde de Nederlandse exportpositie. Daarentegen lijkt de verdere spreiding van de export naar landen buiten de top 16 voor een versterking van de positie te zorgen. Buiten de top 16 is de export in 2019 met 8,1% gegroeid, waarbij met name de bloemen het goed deden.

De effecten van de coronacrisis zullen hun weerslag hebben op de Nederlandse exportpositie in 2020. De Nederlandse sierteelt kon vergeleken met andere importlanden redelijk blijven opereren op de dichtstbijzijnde exportlanden. Dit is mede te danken aan de financiële steunmaatregelen, goede logistieke middelen en het openblijven van de grenzen. “Een gewaagde uitspraak, maar onze verwachting is dat de Nederlandse exportpositie juist hierdoor voor de top 16 exportlanden een versterking zal laten zien over 2020”, vermoeden Wesley en Madelon van Floridata.

Verschil exportpositie tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten

De Nederlandse exportpositie verschilt tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten. Over het algemeen is de Nederlandse exportpositie voor snijbloemen sterker dan voor pot- en tuinplanten. Daarom zijn de matrices in het rapport voor Floridata deelnemers opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, om hen van meer inzichten te voorzien. Floridata deelnemers kunnen dit rapport opvragen door een mail te sturen naar info@floridata.nl of het rapport downloaden door in te loggen in de Floridata portal. In het 15 pagina’s tellende Floridata Bollenrapport bieden we informatie over de top 5 landen met de sterkste exportpositie, grootste stijgers en grootste dalers uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten in 2016, 2017, 2018, 2019. Ook tonen we in het rapport de exportpositie van de top 30 exportlanden vanaf 2017. Het rapport helpt Bloemenbureau Holland de promotie gelden goed te kunnen afstemmen op de exportlanden. Zodoende kunnen zij de promotie activiteiten effectief inzetten.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE