Floridata zoomt in – Ontwikkeling Nederlandse exportpositie sierteelt

Het jaar 2017 werd afgesloten met een exportgroei van 4,8% en een totale exportomzet van 6 miljard. Maar zorgt deze exportgroei ook voor een versterking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen? Klopt onze eerder uitgesproken verwachting dat in 2017 met name de Nederlandse exportpositie in Oost-Europese landen zal versterken? En behoudt Nederland haar exportpositie in het Verenigd Koninkrijk ondanks de effecten van een mogelijke Brexit?

In januari 2018 bespraken wij de Nederlandse exportpositie van snijbloemen en pot- en tuinplanten voor de top 16 exportlanden over de periode 2015-2016. Doordat UN Comtrade haar gegevens recentelijk heeft bijgewerkt kunnen wij nu ook het jaar 2017 onder de loep nemen. Via deze nieuwsbrief maakt Floridata inzichtelijk hoe sterk de Nederlandse positie voor elk top 16 exportland is.

Marktpotentie-Exportpositie matrix 2017

Om de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven, is er een zogeten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) uitgevoerd. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix.

Hoe lees ik de matrices?

Op de verticale as wordt de marktpotentie van de top 16 exportlanden getoond. Hoe hoger de bol in de matrix staat, hoe groter de marktpotentie van het land is om internationaal zaken mee te doen. De MPI-waarden zijn bepaald aan de hand van gewogen scores op verschillende dimensies, zoals marktgrootte, -intensiteit, -groei,
-consumptie, commerciële infrastructuur, economische vrijheid en landrisico. De MPI-waarde voor Verenigde Staten is niet beschikbaar en is geschat. De waarden voor marktpotentie zijn afkomstig van de Market Potential Index (MPI), ontwikkeld door Global Edge.

Op de horizontale as wordt de Nederlandse exportpositie getoond. Het Nederlands importaandeel wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10. Ofwel, hoe verder de bol naar rechts staat, hoe groter het Nederlandse importaandeel is van alle landen waarvandaan het betreffende land snijbloemen en pot- en tuinplanten importeert. De waarden voor het Nederlands importaandeel zijn berekend op basis van de Floridata exportcijfers en UN Comtrade importgegevens.

De grootte van de bol illustreert de Nederlandse exportwaarde naar het betreffende land, afgezet tegen de totale Nederlandse export naar alle top 16 landen. Ofwel; hoe groter de bol, hoe groter het exportaandeel van het betreffende land is in de totale exportwaarde naar alle top 16 landen. De kleur van de bol geeft de groei of krimp aan van de exportwaarde. De Floridata exportcijfers zijn gebruikt om het exportaandeel en de groei/krimp te generen.

Kortom, de positie, kleur en grootte van de bol geven aan wat de handelspotentie met een bepaald land is, de huidige exportpositie van Nederland hierop en de grootte van het aandeel in onze totale export top 16.

Uitkomsten analyse Nederlandse exportpositie

“In de matrices is te zien dat de grootste bollen het meest in de rechter bovenhoek staan. De Nederlandse exportpositie op de grootste exportlanden binnen de top 16 stabiliseert in 2017 vergeleken met vorig jaar,” verklaren Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata.
In de matrix van 2017 staan de grootste bollen niet langer zo dominant in de rechter bovenhoek als voorgaande jaren. Alhoewel ze wel rechts staan, zijn ze verticaal gezakt. Een land als Duitsland begeeft zich op een stabieler niveau qua potentie.
Het Nederlands importaandeel van Polen groeide opnieuw in 2017. Ook Rusland en de Tsjechische Republiek laten een groei zien. De verwachting dat de Nederlandse exportpositie in 2017 met name in Oost-Europese landen zal versterken is dus uitgekomen.
In 2016 ging een exportkrimp van 4,5% op het Verenigd Koninkrijk gepaard met een lichte stijging van het Nederlands importaandeel van het Verenigd Koninkrijk. In 2017 kromp de exportomzet met 5,3% en daalde het Nederlands importaandeel licht met 0,6%. Alhoewel de export naar het Verenigd Koninkrijk dus krimpt, behoudt Nederland wel haar goede exportpositie.

Ondanks het exportrecord van 6 miljard in 2017, daalde het Nederlands importaandeel voor de top 16 exportlanden van 70,8% in 2016 naar 70,6% in 2017 met een fractie.

Dit is voornamelijk te wijten aan een lager Nederlands importaandeel van pot-en tuinplanten. Daarentegen zorgt de verdere spreiding van de export naar landen buiten de top 16 voor een versterking van de positie. Buiten de top 16 is de export namelijk fors gegroeid in 2017 met 20,4%.

Het Floridata Bollenrapport

De Nederlandse exportpositie voor snijbloemen is sterker dan voor pot- en tuinplanten. Daarom hebben we voor Floridata deelnemers het Floridata Bollenrapport ter beschikking gesteld. Floridata deelnemers ontvangen gratis toegang tot het 11 pagina’s tellende rapport, met verdere analyses en matrices opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten. In het rapport bieden we informatie over de top 5 landen met de sterkste exportpositie, grootste stijgers en grootste dalers uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten in 2015, 2016 en 2017. Heeft u vragen over het Floridata Bollenrapport? Neem dan contact op met Wesley van den Berg, telefonisch via 020 – 820 00 35 of per mail via info@floridata.nl

Het rapport is tevens een advies voor het vaststellen van het strategische kader van Bloemenbureau Holland.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE