Floridata zoomt in – Het korte termijneffect van zwakke Britse pond

De exportwaarde van sierteelt krimpt, maar wat doet het volume?

Het Verenigd Koninkrijk is al jarenlang een van de belangrijkste exportlanden voor de Nederlandse sierteeltsector. In 2015 en 2016 waren de Britten goed voor respectievelijk 16,6% en 15,4% van de totale exportomzet. In 2016 daalde de exportwaarde van bloemen en planten met 4,5%, blijkt uit onze cijfers. Hoe ontwikkelt deze krimp zich ten opzichte van de valutakoers en wat is het korte termijneffect op de volumestroom?

 

Koersdaling van het Britse pond

Na de kredietcrisis in 2008 behield de euro een sterke waarde ten opzichte van het Britse pond. In het derde kwartaal van 2013 begon de Britse economie zich sneller te herstellen dan de Eurozone. Het Britse pond werd vervolgens sterker dan de euro en bereikte eind 2015 het sterkste punt. Voor de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk was de sterke waarde van het Britse Pond een gunstige ontwikkeling. Sinds januari 2016 werd de positie van het Britse pond echter zwakker.  Na aankondiging van de Brexit in juni 2016 daalde de waarde ten opzichte van de euro in een rap tempo.

In 2013 en 2016 vindt er een vergelijkbare ontwikkeling van de wisselkoers plaats. In beide jaren zet in januari een structurele koersdaling van het pond ten opzichte van de euro in. Deze koersdaling, welke in 2016 aanzienlijk sterker was dan in 2013, is terug te zien in de krimpende exportcijfers. De koersdaling van het Britse pond maakte het voor de Britten minder voordelig om vanuit de Eurozone te importeren, maar is dit ook zichtbaar in de volumestroom naar Verenigd Koninkrijk? Dit gaf Wesley van den Berg en Madelon Voordouw voldoende aanleiding om de ontwikkeling eens onder de loep te nemen!

 

Resultaten verkennend onderzoek

Voor dit verkennend onderzoek zijn de maanden juni t/m november van 2013 en 2016 geselecteerd. Deze maanden zijn gekozen om de effecten van speciale bloemen- en plantendagen en weersinvloeden zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. In deze analyse richten we ons enkel op de wisselkoers als verklarende factor in de cumulatieve exportgroei (bron: Floridata) en cumulatieve volumegroei (bron: Comtrade) naar het Verenigd Koninkrijk.

In deze twee perioden (juni t/m november van 2013 en 2016) had de koersdaling van het Britse pond pas na drie maanden effect op de snijbloemen exportwaarde. Voor pot- en tuinplanten is dit moeilijk te zeggen. Uit de resultaten blijkt dat na een periode van vijf maanden van een dalende Britse pond, de exportwaarde verder krimpt en het volume van snijbloemen groeit. Bij een cumulatieve exportwaarde van -4,5% stijgt het volume voor snijbloemen cumulatief tot circa 10%. Ook lijkt de cumulatieve groei van de exportwaarde voor snijbloemen in deze twee perioden een bodem te bereiken van maximaal -4,5%, bij een 20% sterkere euro ten opzichte van het Britse pond. Voor pot- en tuinplanten zien we dat het effect van het Britse pond op de exportwaarde minder groot is, in de genoemde periode, en dat het volume juist krimpt of stabiel blijft.

 

Nieuwe inzichten en mogelijke verklaring

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek zien wij dat bij een waardedaling van het Britse pond meer snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd met een lagere exportwaarde. Als mogelijke verklaring suggereren we dat Britse consumenten kiezen voor goedkopere opties binnen het productassortiment van snijbloemen. Omdat lange termijncontracten meestal tot het einde van het jaar lopen, heeft dit ook invloed op de cumulatieve exportwaarde. Daarentegen lijken pot- en tuinplanten meer waardevast te zijn dan snijbloemen, aangezien het volume juist krimpt of stabiel blijft. Deze bevindingen gelden voor de genoemde korte periode, maar de lange termijn gevolgen dienen nog nader onderzocht te worden. Hier zullen wij in een toekomstig blog over berichten.

 

Intern project

Op basis van het verkennend onderzoek kunnen wij de Britse markt en gevolgen voor de export door een dalende Britse pond beter begrijpen. Wij gaan verder met dit interne project om in kaart te kunnen brengen wat de effecten zijn voor de langere termijn. Floridata is altijd op zoek naar manieren om onze deelnemers van nieuwe inzichten te voorzien. Hiertoe onderzoeken wij alle mogelijkheden om data te verrijken en te modelleren.

 

Wilt u informatie over dit project? Neemt u dan gerust contact op met Wesley van den Berg via wesley@floridata.nl of bel hem op het nummer: 085 – 483 4949

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE