Floridata zoomt in – Ontwikkeling Nederlandse exportpositie bloemen en planten

Sinds de laatste krimp van 2013 groeit de exportwaarde van snijbloemen en pot- en tuinplanten jaar op jaar. Het jaar 2017 is met een exportgroei van 4,8% afgesloten. Betekent dit ook een versterking van de Nederlandse positie in de internationale snijbloemen en pot- en tuinplanten handel? In dit blog maakt Floridata inzichtelijk welke exportlanden het meest interessant zijn voor de Nederlandse exporteurs en hoe sterk de Nederlandse positie voor de top 16 exportlanden is.

Marktpotentie-Exportpositie matrix

Om de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven, is er een zogeten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) uitgevoerd. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix.

 

Hoe lees ik de matrices?

Op de verticale as wordt de marktpotentie van de top 16 exportlanden getoond. Hoe hoger de bol in de matrix staat, hoe groter de marktpotentie van het land is om internationaal zaken mee te doen. De MPI-waarden zijn bepaald aan de hand van gewogen scores op verschillende dimensies, zoals marktgrootte, -intensiteit, -groei, -consumptie, commerciële infrastructuur, economische vrijheid en landrisico. De MPI-waarde voor Verenigde Staten is niet beschikbaar en is geschat. De waarden voor marktpotentie zijn afkomstig van de Market Potential Index (MPI), ontwikkeld door Global Edge.

Op de horizontale as wordt de Nederlandse exportpositie getoond. Het Nederlands importaandeel wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10. Ofwel, hoe verder de bol naar rechts staat, hoe groter het Nederlandse importaandeel is van alle landen waarvandaan het betreffende land snijbloemen en pot- en tuinplanten importeert. De waarden voor het Nederlands importaandeel zijn berekend op basis van de Floridata exportcijfers en UN Comtrade importgegevens.

De grootte van de bol illustreert de Nederlandse exportwaarde naar het betreffende land, afgezet tegen de totale Nederlandse export naar alle top 16 landen. Ofwel, hoe groter de bol, hoe groter het aandeel in de totale exportwaarde naar de top 16 landen. De kleur van de bol geeft de groei of krimp aan van de exportwaarde. De Floridata exportcijfers zijn gebruikt om het exportaandeel en de groei/krimp te generen.

Kortom, de positie, kleur en grootte van de bol geven aan wat de handelspotentie met een bepaald land is, de huidige exportpositie van Nederland hierop en de grootte van het aandeel in onze totale export top 16.

 

Ontwikkeling Nederlandse exportpositie vanaf 2015

“In beide matrices is te zien dat de grootste bollen het meest in de rechter bovenhoek staan. Nederland heeft een sterke exportpositie op de grootste exportlanden binnen de top 16,” verklaren Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata. In 2015 kromp de export naar Duitsland, de grootste exportmarkt, met 3,8%. Na Duitsland zijn Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen belangrijke afnemers voor Nederland. In 2015 was het importaandeel van Nederland voor de top 16 landen gezamenlijk 69,3%.

In 2016 beïnvloedde de exportgroei van 6,6% op Duitsland juist op positieve wijze het Nederlands importaandeel voor de top 16 landen. Ondanks de exportkrimp op Verenigd Koninkrijk van 4,5%, groeide het Nederlands importaandeel naar het Verenigd Koninkrijk licht. Ook het Nederlands importaandeel naar Polen groeide. Het gezamenlijke Nederlands importaandeel voor de top 16 exportlanden steeg naar 70,8% in 2016.

In 2017 wordt vooral een versterking van de Nederlandse exportpositie verwacht voor Oost-Europese landen. De gegevens van UN Comtrade zijn nog niet bijgewerkt om de matrices voor 2017 te ontwikkelen en vast te stellen. De matrices zullen naar verwachting in augustus 2018 ter beschikking zijn.

 

Verschil exportpositie tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten

De Nederlandse exportpositie verschilt tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten. Over het algemeen is de Nederlandse exportpositie voor snijbloemen sterker dan voor pot- en tuinplanten. Daarom zijn de matrices voor Floridata-deelnemers opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten, om hen van meer inzichten te voorzien. Floridata deelnemers kunnen gratis een rapport opvragen met de matrices opgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten door een mailtje te sturen naar info@floridata.nl. In het rapport bieden we informatie over de top 5 landen met de sterkste exportpositie, grootste stijgers en grootste dalers uitgesplitst naar snijbloemen en pot- en tuinplanten in 2015 en 2016.

 

 

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE