Fraude en oplichting in de sierteeltsector – Beerput van grenzeloze oplichter geopend door Floridata

Een Italiaanse ondernemer laat met diverse bedrijfjes in Italië en Zwitserland een spoor van ellende achter. Deze oplichter heeft er wel mozzarella van gegeten en zet achter elkaar nieuwe bedrijven op. Sinds 2015 zijn al vijf Floridata deelnemers de dupe geworden met een totale factuurwaarde van bijna €50k. Aanvankelijk gedraagt hij zich als een voorbeeldige klant, maar na verloop van tijd blijven de betalingen uit. Floridata trekt met deze blog een beerput open en wilt deelnemers behoeden voor deze slinkse oplichter. In 2015 en 2016 hebben vele deelnemers debiteur rapporten opgevraagd, waardoor verdere schade is voorkomen, al is de oplichter anno 2019 nog steeds actief!

1986 – tuincentrum als hoofdkwartier van oplichtingspraktijken
Sinds 1986 hebben diverse Nederlandse exporteurs geleverd aan een tuincentrum net boven Milaan. Momenteel wordt deze vestiging nog steeds zonder problemen beleverd. Wij vermoeden dat een reeks bedrijven is opgezet om gebruikt te worden als dekmantel voor dit tuincentrum.

2007 – de eerste rottigheid begint vlakbij
In 2007 begint de Italiaan een nieuw bedrijf op slechts 5 kilometer afstand van het tuincentrum. Sinds 2012 zijn bij het HBAG verschillende betalingsachterstanden gemeld. Aan de betalingsregelingen werden vervolgens wel voldaan.

2015 – echte ellende begint net over de grens in Zwitserland
Op 25 kilometer afstand vanaf zijn twee bedrijfjes in Italië, start de eigenaar op een bedrijventerrein in Zwitserland een nieuw bedrijf op. Hij kiest een Griekse naam voor zijn bedrijf, die daarmee onherleidbaar is naar zijn eigen naam. Hij slaat snel toe. De status van deze “nieuwe” debiteur stond aanvankelijk (september 2015) bij Floridata nog op een neutrale “geen handelsinformatie bekend”. Echter, al na twee maanden handeldrijven kwamen de probleemmeldingen bij ons binnen en hebben wij de status gewijzigd naar “problemen bekend”. Drie bedrijven zijn een incasso traject gestart. Tot en met december 2016 zijn er 15 aanvragen van andere exporteurs bij ons binnen gekomen. Gelukkig hebben wij hen kunnen waarschuwen voor deze oplichter. Eén deelnemer weet zonder problemen te leveren aan deze debiteur. Zij namen kennis van de probleemstatus en zaten vervolgens bovenop de betalingen, door pas te leveren wanneer de voorgaande factuur was voldaan.

2016 – schijn bedriegt in Italië, onder een Nederlandse bedrijfsnaam
Direct na dit Zwitserse uitstapje start hij in december 2016 een bedrijf op in Italië, vlakbij z’n oude stekkie. Deze keer met een Nederlandse naam. Na een korte periode van goed gedrag laat hij opnieuw een deelnemer flink in de stront zakken. Een andere deelnemer loopt een kleine deelbetaling mis. Twee andere deelnemers vragen een debiteurrapport op en worden gewaarschuwd.

2017 – schijn bedriegt in Zwitserland, onder een deels Nederlandse bedrijfsnaam
Al vlot stampt de Italiaan in Zwitserland weer een bedrijf uit de grond, dichtbij zijn voorgaande adres. Dit keer gebruikt hij dezelfde Nederlandse naam met daarbij ook z’n eigen naam in de bedrijfsnaam, wat voor hem geen slimme zet is. Al snel linken we hem aan een voorgaand bedrijf en lichten we deelnemers die hem opvragen hierover in. Waarschijnlijk zijn bij een aantal deelnemers ook al de nodige alarmbellen gaan rinkelen en hebben zij deze debiteur niet hoeven opvragen.

2018 – nieuwe poging in Zwitserland met nu een Engelse naam
Ditmaal misbruikt hij een onschuldige Engelse naam om handelaren om de tuin te leiden. Eén deelnemer, welke al eerder door hem was benaderd onder een andere naam, is dit keer helaas misleid om toch met hem in zee te gaan.

Nogmaals, wij vermoeden dat de bloemen en planten uiteindelijk via het tuincentrum worden verkocht. Keer op keer lijkt hij nieuwe bedrijfjes in de buurt op te zetten om als dekmantel te gebruiken. Wij zijn inmiddels zeer alert op deze naam en raden handelaren aan om nieuwe klanten altijd op te vragen bij Floridata.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE