Fraude en oplichting in de sierteeltsector – Toenemend aandeel in West- en Oost- Europese landen

Sinds de uitbraak van de corona crisis zijn de probleemmeldingen op buitenlandse klanten van Floridata deelnemers er niet bepaald minder op geworden. Opvallend is het toenemende aandeel van West- en Oost Europese afnemers van bloemen en planten. Probleemmeldingen op Zuid- Europese klanten zijn er verhoudingsgewijs minder, vergeleken met de jaren voor de corona uitbraak. In deze blog een kleine greep uit oplichtingspraktijken die bij Floridata aan de kaak zijn gesteld.

Berlijnse groothandelaar zorgt voor enorme schadepost

Een groothandelsbedrijf voor bloemisten in Berlijn werd tot 2018 door Floridata deelnemers beleverd met een gemiddelde betalingstermijn van 16 dagen. Tot zover een nette betalende debiteur zonder problemen, maar opeens ontstond er radiostilte…. In november afgelopen jaar startten drie nieuwe leveranciers hun leveringen aan de groothandelaar. Na enkele weken merkten zij op nog geen enkele betaling te hebben ontvangen. Alle drie de deelnemers hebben tevergeefs contact proberen te krijgen met deze klant. Toch beloofde de groothandelaar aan één deelnemer binnen drie dagen te zullen betalen. Helaas bleek dit een loze belofte. In een kleine twee weken tijd is hierdoor een openstaande schadepost ontstaan van maar liefst € 102k. Op verzoek van alle drie de deelnemers zijn aanschrijfbrieven uit naam van Floridata gestuurd, maar helaas tot dusverre zonder resultaat. Middels het waarschuwingssysteem hebben we twee deelnemers kunnen behoeden voor deze oplichtingspraktijken.

“Check altijd de betaalstatus van uw nieuwe klanten bij Floridata, ook van uw West-Europese klanten! Via de Floridata portal vraagt u gemakkelijk een debiteurrapport op, zo gebeurd! En meestal heeft u binnen enkele uren het rapportje al binnen” – aldus Kees Vink, business analist bij Stichting Floridata.

Hongaarse oplichter benadert bloemen en plantenexporteurs 

Op 3 maart jongstleden hebben drie verschillende Floridata deelnemers naar een Hongaarse debiteur geïnformeerd. Vermoedelijk werden zij benaderd om deze klant van bloemen en planten te voorzien. Alhoewel de klant een geldig BTW-nummer heeft, kennen wij deze debiteur sinds augustus 2020 als probleemgeval. Bij twee deelnemers staan nog facturen open, in totaliteit ter waarde van € 20k. De ene deelnemer heeft deze facturen afgelopen jaar ter incasso gegeven. Pas op, deze oplichter heeft deze week mogelijk een andere exporteur (niet Floridata deelnemer) bereid gevonden om te leveren!

Pools tuincentrum maakt er een potje van

De exportwaarde van planten naar Polen neemt toe, maar dat betekent niet dat er altijd netjes wordt betaald. Ook bij het beleveren van klanten in Polen is voorzichtigheid geboden. Zo had een deelnemer facturen van september t/m december 2020 ter incasso gegeven bij haar kredietverzekeraar. Zowel de deelnemer als de kredietverzekeraar kregen geen contact met de Pool, waarna uit naam van Floridata een algemene waarschuwingsbrief werd gestuurd. De Poolse debiteur reageerde meteen dezelfde dag om een betalingsregeling te treffen, op goedkeuring van de kredietverzekeraar. De tweede deelnemer is ook een incassozaak gestart en een derde deelnemer heeft op verzoek een aanschrijfbrief uit naam van Floridata verstuurd. Begin februari klopte de Pool bij Floridata aan de deur. Hij maakte kenbaar zich aan te willen melden als deelnemer van Floridata. We hebben hem vriendelijk de deur gewezen. Eind februari hebben we vervolgens drie andere deelnemers kunnen behoeden voor deze oplichter, omdat de Pool op zoek was naar een nieuw slachtoffer. Met meer dan 4.000 volgers op Facebook is het Poolse tuincentrum populair bij zijn klanten.

“Buitenlandse wanbetalers melden zich graag aan als deelnemer bij Floridata. Zo’n aanmelding is voor ons een extra signaal! Zo weten we snel op basis van het Floridata systeem of we te maken hebben met een mogelijke oplichter”, stelt Wesley van den Berg, manager van Stichting Floridata.

Britse bloemist blijft doorshoppen 

Een Britse bloemist nabij Leeds trekt veel aandacht met haar gloednieuwe website. Echter schuilt er achter al dat moois lelijke oplichtingspraktijken. In het voorjaar van 2019 bestelde de bloemist voor het eerst bij twee deelnemers. Vanaf de eerste bestelling verzaakte de bloemist haar facturen te betalen. Op verzoek van de deelnemers zijn twee aanschrijfbrieven uit naam van Floridata verzonden, waarna zij bij één van hen beloofde per cheque te betalen. Dit bleek een loze belofte, waarna de facturen ter incasso zijn gegeven. Eind november informeerde een andere deelnemer naar de klant, waardoor wij hen konden behoeden voor verdere schades. De bloemist heeft de deuren van haar zaak nog steeds geopend en shopt door bij andere exporteurs.

Deze praktijkvoorbeelden laten het nut van Floridata’s debiteurendienst zien. De ene keer heeft een aanschrijvingsbrief effect. Een andere keer helaas niet. Maar dat een gewaarschuwde Floridata deelnemer voor twee telt is een ding dat zeker is.

Bekend met een probleemdebiteur? Meldt uw probleemgeval, al dan niet anoniem, als klokkenluider of niet-deelnemer van Floridata, per mail via info@floridata.nl.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE