Groei Nederlandse (groot)handelswaarde van bloemen blijft in 2022 achter op exportgroei

De totale (groot)handelswaarde van bloemen en planten, inclusief Nederland, bedroeg € 8,2 miljard in 2022. Dat is een afname van 3,1% ten opzichte van 2021. “De omzet van de Nederlandse groothandelswaarde viel met een krimp van 4,9% lager uit dan die van de export met een krimp van 2,8%”, concludeert manager Wesley van den Berg van Floridata. “Met name bloemen deden het minder goed”. Het gaat hierbij om de (groot)handelsomzet die voortvloeit naar afnemers van bloemen en planten die bij de Nederlandse consument terecht komen. Voorbeelden van afzetkanalen in de retail-/detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, bloemisten, hoveniers, markt/straat handelaren, handelskwekers en e-tailers. Floridata monitort het betaalgedrag van 30.650 Nederlandse debiteuren om deze Nederlandse statistieken te kunnen genereren.

Zowel onze partner VGB als Bloemenbureau Holland kunnen de rapportage enkel intern raadplegen. Zij gebruiken deze sectorinzichten om de Nederlandse handelswaarde te stimuleren, wat natuurlijk weer ten goede komt aan de Floridata deelnemers.

Met de cijfers levert Floridata een bijdrage in het kader van de sierteeltregeling Afvalbeheersbijdrage, op verzoek van VGB en in samenwerking met RFH. Floridata deelnemers kunnen het marktrapport met maandcijfers over de periode 2017 t/m 2022 raadplegen via de Floridata portal. Zij hebben immers door het delen van hun eigen data bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.