Het aanschrijven van debiteuren

Floridata_Debiteuren_foto_dominostenen

Wanneer betalingen van een debiteur uitblijven, dan biedt Floridata ook de mogelijkheid om deze debiteur aan te schrijven en daarmee de debiteur aan te sporen om te betalen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze dienst en er zijn dan ook al vele successen mee behaald. Er is al vaak gebleken dat de druk vanuit het collectief een succesvol resultaat heeft op het betaalgedrag van de debiteur. Welke debiteur wil immers in de sector als wanbetaler in de boeken staan?

Deelnemers van Floridata kunnen een verzoek tot aanschrijven indienen, waarna Floridata deze debiteuren vanuit het collectief van de Nederlandse sierteelt sector aanschrijft. Afhankelijk van de situatie en de op te leggen betalingstermijn biedt Floridata verschillende type brieven in zes talen. Floridata schrijft op dit moment aan in het: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

In deze talen bieden wij de volgende type brieven:
– GM (Gerechtelijke Maatregel – met dreiging van incasso)
– LS (Leveringsstop)
– VB (Vervolg brief op brief Leveringsstop)
– EA (Eerder Aangeschreven in de afgelopen maanden)

Direct een debiteur aanschrijven? E-mail het verzoek om deze debiteur aan te schrijven naar info@floridata.nl.

Vermeld in het verzoek de volgende informatie:
– Volledige gegevens debiteur, inclusief contactpersoon en e-mailadres.
– Een omschrijving van de situatie.
– Een kopie overzicht van de openstaande posten.
– De te stellen betalingstermijn.
– Het gewenste type brief.
– De gewenste taal van de brief.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE