Hete zomer drukt export bloemen maar weerhoudt plantenafzet niet

De hete zomerperiode heeft de exportwaarde van de Nederlandse bloemen met een krimp van 6% in juli onder druk gezet. Planten leden daar minder onder en daarin wist de exporterende groothandel zelfs een plus van 4% te realiseren, zo blijkt uit de exportstatistieken van Floridata tot en met juli. Planten doen het dit jaar structureel beter dan bloemen. Voor de eerste zeven maanden staat de exportteller nagenoeg op hetzelfde niveau van € 3,8 miljard als vorig jaar. Gezien de omstandigheden is een stabiele omzet op jaarbasis volgens de VGB te danken aan de vergrote inspanning van de groothandel.

Juli was dit jaar de vijfde maand waarin de exporterende groothandel een daling incasseerde: 2% tot € 355 miljoen. Dat kwam vooral doordat de bloemen 6% inleverden. Aan plantenwaarde werd daarentegen 4% meer geëxporteerd.

Planten beter dan bloemen

Na een moeizaam voorjaar met een koude start heeft de markt voor kamer- en tuinplanten zich boven verwachting goed hersteld. Daardoor doen de planten het dit jaar beter met een bijna 3% hogere omzetwaarde, terwijl de bloemen op een achterstand staan van bijna 2%. ”Na een koude start voor de planten een hete zomer voor de bloemen. Het geeft de afhankelijkheid aan van het weer, maar ook de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van de Nederlandse groothandel om hiermee om te gaan”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken vast.

In geen van de top-10 afzetbestemmingen snijbloemen kon in juli meer exportwaarde worden gerealiseerd. Bij nagenoeg hetzelfde volume kromp de omzetwaarde door lagere prijzen per steel. Tot en met juli noteren in dit marktsegment alleen Polen en Rusland een plus.

”Zeker in risicovoller zomermaanden zie je dat detaillisten terughoudender bestellen. Dat leidt tot een versnippering in het aan- en verkooppatroon”, stelt Aad van Duyn van P. van Dam vast. ”En dat zet in de hele keten door en versterkt de fijnmazigheid”, vult  directeur Dennis de Boer van Hans Visser Bloemen aan. Mesken: ”Aan de andere kant is de Nederlandse groothandel dankzij onder meer nieuwe communicatietechnologie in staat om op deze marktontwikkeling in te spelen.”

In het retailsegment vielen prognoses tegen, waardoor producenten zich genoodzaakt voelden meer via de veilingklokken af te zetten in plaats van de directe lijnen. Dat gaf een onrustig prijsbeeld.

Waar in de bloemen top-10 twee landen in de plus staan en acht in de min, is het bij de planten andersom: alleen het Verenigd Koninkrijk en Zweden staan tot en met juli op een achterstand.

Exportwaarde op niveau

Doordat de krimp bij de bloemen kleiner is dan de groei bij de kamer- en tuinplanten, ligt de totale exportwaarde met € 3,8 miljard praktisch op hetzelfde niveau als vorig jaar. ”En wij zijn over de hele linie positief. Als de economie over het algemeen op de been blijft zijn er voldoende groeimogelijkheden. Daarom zette wij ook in op spreiding over meer landen”, aldus De Boer. Het positieve effect van marktspreiding blijkt ook uit de exportstatistieken. De top-10 afzetbestemmingen – goed voor 80% van de exportwaarde – moest tot en met juli 1% inleveren. In de overige landen noteerden exporteurs een toename van 4% waardoorhet verlies in de top-10 werd gecompenseerd.

Maar de grotere spanning op de markt blijkt ook uit het feit dat zes van de top-10 landen tot en met juli op een achterstand staan. Een jaar geleden gold dat alleen nog voor het Verenigd Koninkrijk. ”En dit jaar valt het met Engeland niet eens tegen”, wijst Van Duyn op de krimp van 3% tot en met juli tot € 513 miljoen. ”Maar met angst en beven kijken we uit naar Brexit. Komen er importtarieven? Hoe pakt de wetgeving straks uit? We weten het nog niet.”

Uit de achterliggende statistieken van Floridata blijkt verder dat de groei van de afgelopen anderhalf jaar op Rusland temporiseert. ”De trekkracht in de vraag is daardoor minder. Met de verwachte tempering van de vraag uit Engeland na een Brexit zal de spanning op de vraag naar bloemen en planten in Europa volgend jaar toenemen. Des te belangrijker is verdere inzet op spreiding. Daarom informeren we deelnemers van Floridata ook met een nieuw rapport over emerging markets. Die liggen vooral in Azië en het Midden-Oosten”, aldus Van den Berg.

 

 

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE