Hoe effectief is aanschrijven vanuit het collectief?

Floridata deelnemers hebben de mogelijkheid om vanuit het collectief een eigen debiteur te laten aanschrijven. Sinds de start van Floridata in 2014 hebben we al 825 brieven per mail verstuurd op verzoek van de deelnemers! Zij maken veelvuldig gebruik van deze dienst omdat vanuit het collectief schrijven er meer kans op slagen is. Uit een analyse over 2017 blijkt dat debiteur aanschrijvingen vanuit het collectief voor 43% in de gevallen succesvol was. We merken op dat steeds meer binnenlandse en buitenlandse debiteuren bekend zijn geraakt met de naam Floridata en weten dat wanneer ze aangeschreven worden via ons, dit directe gevolgen kan hebben voor hun reputatie. We blikken terug op de resultaten van de debiteuraanschrijvingen over 2017.

 

Top 3 landen van debiteur aanschrijvingen in 2017

Op basis van de analyse is gebleken dat Rusland op de 1e plek stond met de meeste debiteur aanschrijvingen, gevolgd door Italië op de 2plek. Frankrijk heeft samen met het Verenigd Koninkrijk de 3plek weten te bemachtigen. Ook zijn brieven naar debiteuren in andere landen zoals Hongarije, Kazachstan, Polen, Bulgarije, Spanje en Griekenland verstuurd. Debiteuren in totaal 18 verschillende landen zijn afgelopen jaar aangeschreven.

 

Aanschrijven? Hoe werkt dat?

De Floridata deelnemer heeft de mogelijkheid om de debiteur door Floridata te laten aanschrijven in zes verschillende talen, namelijk: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor een type brief:

  • Standaard eerste aanschrijving
  • Vervolgbrief op standaard eerste aanschrijving
  • Gerechtelijke maatregel

Tenslotte wordt een keuze gemaakt voor een betalingstermijn van 7 of 14 dagen.

In het nieuwe portal zijn deze processen geautomatiseerd zodat de deelnemer zelf uit naam van Floridata de aanschrijvingsbrief kan versturen.

 

43% van aanschrijvingen blijkt effectief

In 43% van de gevallen over het jaar 2017 zijn de openstaande vorderingen uiteindelijk betaald door de debiteur. De standaard eerste aanschrijving blijkt het meeste effect te hebben met 35%. Een vervolgbrief brengt het percentage uiteindelijk naar 43%. Het totale factuurbedrag dat werd geïnd in 2017 komt neer op bijna € 300.000,-.

Wij adviseren onze deelnemers daarom een debiteur uit naam van het collectief aan te schrijven, wanneer de aanschrijving uit naam van het eigen bedrijf geen effect lijkt te hebben. De kracht van een collectief kan dus zeker z’n vruchten afwerpen.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE