Moederdag welkome impuls voor bloemen- en plantenhandel

Aalsmeer, 11 mei 2018 – In de aanloop naar Moederdag zijn de verwachtingen voor de bloemen- en plantenverkoop positief, zo stelt de VGB vast. En een impuls is welkom, want de groei van de bloemen- en plantenexport is afgelopen april stilgevallen. Floridata stelt nu een lichte krimp vast bij de bloemen en kleine voorsprong bij de planten en over de hele linie een toename van verkoop via retailkanalen. Exporteurs rekenen op een tijdelijke dip en wijzen bij hun verkoop- en marketinginspanningen ook op de nog altijd grote afhankelijkheid van de weersomstandigheden.

”De definitieve impact van Moederdag op de bloemen- en plantenafzet kunnen we begin volgende week vaststellen. Maar de vooruitzichten zijn in alle marktsegmenten goed en zeker bij retailers”, stelt directeur Matthijs Mesken van de VGB vast. Speciale dagen als Moederdag vormen vaker de aanleiding voor speciale bloemen- en plantenacties, niet alleen bij winkelketens en tuincentra, maar ook bij internetaanbieders. Van oudsher is het voor vele bloemisten een van de belangrijkste afzetpieken, met rozen in de hoofdrol.

April maand van omslag?

In april viel de totale bloemen- en plantenexport terug, met 2,3% tot € 562 miljoen. De cumulatieve exportomzet, die na het eerste kwartaal nog op 1% stond, viel daardoor terug en stabiliseerde op € 2,2 miljard. Volgens Wesley van den Berg van Floridata hoeft een tegenvallende maand nog niet een omslag te betekenen. ”In maart 2015 was de terugval in april 3,3% en kwam de uiteindelijke groei uit op 3,4%”, vergelijkt hij. Opvallend noemt hij wel dat voor het eerst sinds 2016 de omzetontwikkeling bij de planten (+2% tot € 800 miljoen) beter is dan bij de bloemen (-1% tot € 1,4 miljard). ”In het voorjaar van 2017 lag het prijsniveau van met name de snijbloemen op een veel hoger niveau. Toen lagen we steeds voor op prognoses, nu iets achter”, verklaart Wiebe van der Meer van Flower Trade Consult de terugval in het bloemensegment. Naast het lagere prijsniveau is een verklaring voor de terugval in april de dit jaar vroeger vallende Pasen.

Grote weersinvloeden

De omslag in het plantensegment wordt door handelaren toegeschreven aan het aanvankelijk koude voorjaar in Noord-West Europa met in april enkele uitzonderlijk mooie voorjaarsweken. ”Dat bevordert de afzet”, weet Arco van Duijvenvoorde van Van Duyvenvoorde Flowers & Plants. De groothandel ondervond evenwel ook de hinder van tegenvallende weersomstandigheden in Afrika, waardoor de beschikbaarheid van met name rozen terugviel. ”De importerende en exporterende Nederlandse bloemengroothandel kon de krachtige positie weer bewijzen, waardoor de consument daar uiteindelijk weinig van hoeft te merken. Ook richting Moederdag”, stelt Mesken. Van der Meer herkent dat. ”In Nederland en Duitsland hebben wij een goed gevoel voor de Moederdag.”

Opvallende verschillen

Bij de terugval bij de bloemen vallen ook de verschillen op. Zo kromp de Britse bloemenmarkt in april met 18%, terwijl in Denemarken een groei van 13% werd gerealiseerd. Oost-Europese landen noteerden over het algemeen ook een groei, al stokte Rusland op een stabilisatie. ”Vooral het retailsegment in Oost-Europa laat een opvallende groei zien”, is de analyse van Van den Berg. Volgens Jan van Delft van Flamingo Flowers herstelde in Engeland later in de maand de markt weer. ”Het is een tijdelijke dip geweest.”. Over de fluctuaties van de koers van het Britse Pond maakt hij zich meer zorgen dan over de mogelijke gevolgen van Brexit. Voor Van Duijvenvoorde zijn die effecten nog niet duidelijk. ”De inzet op spreiding van exportlanden is voor ons een bewuste keuze geweest. Daarom zijn we mede gezien de economische vooruitzichten best wel positief voor de toekomst”, verwoordt hij het sentiment van de Nederlandse bloemen- en plantenhandel.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE