Monique Nijholt in bestuur Floridata

Met de benoeming van Monique Nijholt is het bestuur van Floridata compleet. Monique is naast bestuurder van Floridata actief in een Finance & Risk functie bij een dochtermaatschappij van ABN AMRO (Beter). Continu veranderen en/of verbeteren is iets wat als een rode draad door haar leven loopt.

Mijn naam is Monique Nijholt en woon tezamen met mijn twee dochters van 17 en 14 in Badhoevedorp.

Op dit moment ben ik in een Finance & Risk functie actief bij een dochtermaatschappij van ABN AMRO (Beter), waar ik nu al weer zo’n 8 jaar werk en verschillende functies en trajecten achter de rug heb maar nog steeds mogelijkheden zie voor verandering en verbetering.

Continu veranderen en/of verbeteren is iets wat als een rode draad door mijn leven loopt.

Na het afronden van mijn studie bedrijfseconomie (1989), koos ik voor een internationaal traject bij Olivetti (waar ik Eric van Tol leerde kennen). Tot medio 2002 ben ik in de ICT branche gebleven, heb in die periode diverse functies (van Financieel tot Commercieel) bekleed en heb mijn post-doctorale controllersopleiding afgerond (1996).

Vervolgens heb ik bewust gekozen voor de zorgsector om hier een aantal (financiële) verbetertrajecten door te voeren. Daar ben ik aangehaakt op de discussie rondom Big Data die op gespannen voet lijkt te staan met o.a. Wet Bescherming Persoonsgegevens, het medisch beroepsgeheim en andere vak- of beroepsrichtlijnen en protocollen. Enerzijds het nut zien van de mogelijkheid om data te aggregeren, combineren, te verrijken en als informatie terug te geven maar anderzijds ook het onderkennen van bijbehorende risico’s (bijv. schending van privacy).

Binnen Stichting Floridata zal ik mij dan ook – naast het vertrouwende financiële werk – richten op risicobeheersing zodat het onafhankelijke platform, dat de Stichting biedt, niet in het geding komt.

Daarnaast ligt er een prachtige kans om de informatieverschaffing naar de leden continu te verbeteren, iets waar ik graag aan meewerk.