Nederlandse (groot)handelswaarde krimpt in 2023 sterker dan export

De totale (groot)handelswaarde van bloemen en planten, inclusief Nederland, bedroeg € 7,8 miljard in 2023. Dat is een afname van 4,1% ten opzichte van 2022. “De omzetkrimp van de Nederlandse groothandelswaarde viel met 4,4% lager uit dan die van de export met een krimp van 4,0%”, concludeert manager Wesley van den Berg van Floridata. “Met name de planten deden het minder goed”. Het gaat hierbij om de (groot)handelsomzet die voortvloeit naar afnemers van bloemen en planten die bij de Nederlandse consument terecht komen. Voorbeelden van afzetkanalen in de detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, bloemisten, hoveniers, markt/straat handelaren, handelskwekers en e-tailers. Floridata monitort het betaalgedrag van 31.650 Nederlandse debiteuren om ook de Nederlandse statistieken te kunnen genereren.

Zowel onze partner VGB als Bloemenbureau Holland kunnen het rapport enkel intern raadplegen. Zij gebruiken deze sectorinzichten om de Nederlandse handelswaarde te stimuleren, wat natuurlijk weer ten goede komt aan de Floridata deelnemers.

In samenwerking met VGB en RFH leveren deze inzichten ook een bijdrage aan de sierteeltregeling Afvalbeheersbijdrage. Floridatadeelnemers kunnen het marktrapport met maandcijfers over de periode 2017 t/m 2023 raadplegen via de Floridata portal. Zij hebben immers door het delen van hun eigen data bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.