Nieuwe samenstelling Floridata Raad van Toezicht

Marco Blankenzee (ICT Manager Waterdrinker Aalsmeer B.V.) is benoemd als Raad van Toezicht lid van Floridata, met ingang van 1 maart 2020. Hij volgt de rol op van Mariska Foppen (directeur Waterdrinker Aalsmeer B.V.), die gelijktijdig is afgetreden als RvT-lid.

Met een enorme bak werkervaring in de ICT-wereld is Marco recentelijk begonnen aan zijn nieuwe uitdaging bij Waterdrinker Aalsmeer B.V. Deze brede kijk op ICT-mogelijkheden buiten de sierteelt sector is wat Floridata betreft een aanwinst voor de RvT.

Mariska Foppen was maar liefst 6,5 jaar RvT-lid. Zij is sinds de start van Stichting Floridata in 2013 betrokken geweest, nadat het HBAG werd opgeheven. “Toen was het nog spannend of we voldoende deelnemers bij elkaar konden krijgen”, vertelt Mariska. “Als ik terugkijk op mijn 6,5 jaar RvT mag ik trots zijn op wat we bereikt hebben qua doorontwikkeling en uitbreiding van de Floridata dienstverlening”. Wij danken Mariska voor haar inzet en betrokkenheid bij de (door)ontwikkeling van Floridata.

Leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam bij deelnemende bedrijven aan Floridata en bestaat in de huidige samenstelling uit de volgende leden:

Floridata Raad van Toezicht samenstelling per 1-3-2020

De Raad van Toezicht van Floridata staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak) en houdt toezicht op het beleid. Deze raad vervult zijn taken op een proactieve wijze en adviseert het bestuur dus gevraagd én ongevraagd. Dit gebeurt in een open, ontspannen en informele sfeer tijdens vier bijeenkomsten per jaar. Het Floridata bestuur is tweeledig.

Floridata bestuur
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE