Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Floridata

Per 1 augustus 2018 is Herman Raué (director Data & IT FleuraMetz) benoemd als Raad van Toezicht lid van Floridata. Gerrit van Dijk heeft zijn deelname aan de Raad van Toezicht van Floridata na 4 jaar beëindigd. Wij danken Gerrit voor zijn inzet en betrokkenheid om Floridata verder te ontwikkelingen. Leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam bij deelnemende bedrijven aan Floridata en bestaat in de huidige samenstelling uit de volgende leden:

De Raad van Toezicht van Floridata staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak) en houdt toezicht op het beleid. Deze raad vervult zijn taken op een proactieve wijze en adviseert het bestuur dus gevraagd én ongevraagd. Dit gebeurt in een open, ontspannen en informele sfeer tijdens vier bijeenkomsten per jaar. Het Floridata bestuur bestaat uit de volgende leden:

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE