NIEUWE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT FLORIDATA

Jan Ravensbergen (Supply Chain Manager bij Vianen Flowers B.V.) is met ingang per 1 augustus 2022 benoemd tot Raad van Toezicht lid van Floridata. Hij volgt de rol op van Robbert Judels (Managing Director Vianen Flowers B.V.), die gelijktijdig is afgetreden als RvT-lid.

Met enorm veel werkervaring in de sierteeltsector is Jan in april 2021 begonnen aan zijn nieuwe uitdaging bij Vianen Flowers B.V. Jan heeft een brede kijk op de mogelijkheden van data vanuit handelsperspectief, om de sector collectief te versterken. Vianen Flowers B.V. vindt het belangrijk om betrokken te blijven bij de doorontwikkeling van Floridata.

Robbert was maar liefst 8 jaar RvT-lid. Hij is sinds de start van Stichting Floridata in 2013, nadat het HBAG werd opgeheven, betrokken geweest. “Sindsdien zijn er elk jaar nieuwe deelnemers bijgekomen die inzichten verkrijgen door data te delen”, vertelt Robbert. “Het meest enthousiast ben ik over hoe de Floridata debiteurendienst is doorontwikkeld, om de sector te beschermen tegen wanbetalers. Handelaren kunnen tegenwoordig niet meer zonder Floridata”. Wij danken Robbert voor zijn inzet en betrokkenheid bij de (door)ontwikkeling van Floridata.

Leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam bij deelnemende bedrijven aan Floridata. Zij staan het bestuur met raad ter zijde (adviestaak) en houden toezicht op het beleid.De huidige samenstelling van de RvT is als volgt:

Afbeelding met tekst, schermopname, cirkel

Automatisch gegenereerde beschrijving