Noodfonds sierteelt vereist accurate exportinformatie

Als sector bevinden we ons in een heftige tijd door de berichtgeving over het effect van het coronavirus. De overheid heeft reeds een aantal steunmaatregelen aangekondigd voor het MKB. Daarnaast wordt ook een noodfonds geregeld voor de middellange en lange termijn. Ten behoeve van het noodfonds is accurate (branche) informatie nodig om de impact van de coronacrisis te bepalen voor de export van bloemen en planten.

De VGB is actief om namens de handelsbedrijven in de sierteeltsector een beroep te doen op dit noodfonds. Naar verwachting zal de schade voor de gehele tuinbouw uitkomen op 5 miljard euro voor de komende twee maanden. De inschatting voor het sierteelt exportaandeel is gebaseerd op de Floridata exportstatistieken. Samen met de VGB zetten wij ons voor de volle 100% in om ervoor te zorgen dat ook handelsbedrijven maximaal beroep kunnen doen op dit noodfonds.

Het is nu in ons aller belang om tijdig de juiste (branche) informatie door te kunnen geven aan de instanties, zodat de werkelijke impact van het coronavirus op de exportwaarde duidelijk wordt. Daarom vragen we onze deelnemers tijdig de exportdata aan te leveren. Wij verwachten de exportcijfers van maart 2020 voor onze deelnemers vrij te kunnen geven op vrijdag 10 april.

Wij ervaren dat hechte samenwerking juist nu van groot belang is om het jaar zo gezond mogelijk af te kunnen sluiten en de sector zo goed mogelijk overeind te kunnen houden.

Mocht u vragen of ideeën hebben, laat het ons gerust telefonisch weten via 020-820 00 35 of per mail via info@floridata.nl; wij willen heel graag meedenken met onze deelnemers en hen ondersteunen met onze data zover het binnen de gemaakte afspraken toelaatbaar en mogelijk is.

Namens het Floridata team wensen wij ieder heel veel succes de komende periode en zorg goed voor elkaar!

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE