Ondanks dip blijft exportwaarde bloemen en planten positief

Ondanks een terugval met 7% van de snijbloemenexport in maart heeft de Nederlandse groothandel in bloemen en planten het eerste kwartaal positief afgesloten. Volgens de statistieken van Floridata is de stijging bijna 2% tot € 1,7 miljard, vooral dankzij het plantensegment. De grootmarkt Duitsland blijft echter fors achter. Spreiding van de afzetmarkten is volgens de VGB een van de sterke troeven van de sector, waarop het perspectief van wereldwijde afzetgroei is gebaseerd. Maar naast de zorg over de Duitse markt is de onduidelijkheid over Engeland onbevredigend.  

De exportwaarde van pot- en tuinplanten klom in maart dit jaar met 8%, terwijl vorig jaar door de koude start van het voorjaar de maandomzet met 11% terugviel. Tot en met maart is de voorsprong in het plantensegment nu 7% op een cumulatieve waarde van € 600 miljoen. De bloemenexport viel in de afgelopen maand met 7% terug en loopt cumulatief 1% achter, met een exportomzet van € 1,1 miljard.

Kwartaalomzet positief 
Voor de tweede achtereenvolgende keer is de kwartaalomzet hoger dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder: + 1,6%. In 2018 werd in twee kwartalen een afname gerealiseerd na een periode van zestien kwartalen met exportgroei. „2018 was in de periode van vijf jaar waarin Floridata de exportstatistieken registreert het enige jaar zonder omzetgroei”, blikt manager Wesley van den Berg terug.
De krimp bij de bloemen afgelopen maand was in omvang de grootste sinds maart 2014, toen er een daling van 11% werd geïncasseerd. „Relatief grote dalingen en stijgingen op maandbasis blijven typerend voor de groothandel. Dankzij de marktspreiding is er een dempend effect waardoor er op totaalniveau de laatste jaren een gematigde groei kon worden gerealiseerd”, aldus directeur Matthijs Mesken van de VGB.

Fluctuaties groot 
De krimp met 18% in het bloemensegment op Duitsland afgelopen maand is illustratief voor de fluctuaties en geen uitzondering. “De Pasen omzet viel vorig jaar in maart en valt dit jaar in april”, geeft Wesley aan. “Ook in april 2015 en 2013 deed zich een soortgelijke situatie voor waarbij de bloemenexport naar de oosterburen met 9% en 12% kromp. Pasen viel toen juist vroeg in het jaar”. De huidige achterstand van 6% naar Duitsland, met een marktaandeel van 27% verreweg de belangrijkste bestemming, baart niettemin zorgen.
Directeur Wiebe van der Veen herkent die krimp niet in het retailsegment waar Flower Trade Consult in is gespecialiseerd. „Een dergelijk vraaguitval geeft wel druk op de markt”, stelt hij. Accountmanager Arjen in ’t Veld van Van Dijk Flora, ook actief in het retailsegment in Europa, is zeker over de plantenmarkt positief. „Planten hebben inmiddels een zeer stevige positie in het assortiment.”

Marktspreiding
Het recente uitstel van Brexit heeft de zorg over de Engelse markt niet getemperd. „Wij hebben het goed voorbereid, maar alsnog een harde Brexit met onvoldoende facilitaire ondersteuning bij de douane en fytosanitaire autoriteiten kunnen voor onze sector rampzalig zijn”, stelt Van der Veen. Ook Jan van Delft van Flamingo Flowers meldt dat Brexit goed is voorbereid. „Voor zover we het kunnen overzien”, voegt hij er relativerend aan toe. „En we zijn inmiddels niet alleen maar op Engeland gefocust, waar onze roots liggen, maar richten ons nu ook op andere markten. Met name in Noord-Europa.”
Tot en met maart is in zeven van de top-10 afzetlanden groei gerealiseerd en dat is beeldbepalend voor de wereldwijde markt van zo’n 120 landen die de Nederlandse groothandel bedient. Praktisch alle landen die planten afnemen noteren in de statistieken van Floridata groeicijfers. In het bloemensegment is dat beeld gemengder.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE