Over Floridata

Dit zijn wij:

 • Betrouwbare partner
 • Stichting zonder winst oogmerk
 • Hart voor de sector
 • Vertrouwelijke omgang met data
 • Goede set dienstverlening
 • Belang deelnemers staat voorop
 • Klein en flexibel team (3,8 FTE)
 • Onafhankelijke en faciliterende rol in de sector

Onze Missie:

Samen sterk door data delen.

Onze Visie:

Maximale inzichten verwerven uit data van en voor alle ketenpartijen in de sierteeltsector.

Manager Wesley van den Berg;

“Als je data deelt en contributie betaalt, krijg je inzichten terug. Dit is de basis van Floridata.”
 • Er geldt een aanleverplicht van debiteurengegevens en exportdata.
  De aanlevering van inkoopdata (t.b.v. de Sustainable Sourcing Scan) is optioneel.
 • Alle data worden veilig en onherleidbaar via de Floridata portal ontsloten
  en zijn enkel toegankelijk voor Floridata deelnemers.
Huidige uitzonderingen, waarbij niet-deelnemers inzichten van Floridata ontvangen
 • De veilingen leveren maandelijkse exportcijfers aan bij Floridata. Deze data wordt verwerkt voor het generen van de exportstatistieken. In ruil hiervoor ontvangen zij per mail de top 16 exportcijfers retour, enkel voor intern gebruik. Zij hebben geen toestemming om deze cijfers te gebruiken voor hun commerciële dienstverlening. De veilingen zijn geen Floridata deelnemer en hebben daardoor geen toegang tot de Floridata portal en dienstverlening.
  (Belang voor deelnemer: verrijking markinformatie.)
 • Bloemenbureau Holland heeft toegang tot de marktinformatie ( Exportcijfers pagina en Landenpagina’s). Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
  (Belang voor deelnemer: deze informatie helpt Bloemenbureau Holland de promotiegelden goed af te kunnen stemmen op de exportlanden en zodoende effectief in te kunnen zetten. )
 • De VGB publiceert in samenwerking met Floridata minimaal elk kwartaal een persbericht of FloraFlits video over de exportontwikkelingen in de sierteeltsector. In deze berichtgeving worden enkele cijfers geduid en de belangrijkste exportontwikkelingen verklaard. Hierbij worden zo weinig mogelijk marktcijfers gedeeld. Dit om te voorkomen dat ‘freeriders’ in de sector kunnen profiteren van marktinzichten zonder dat zij hiervoor data delen.
  (Belang voor deelnemer: zichtbaarheid/bekendheid Floridata en VGB vergroten.)

  Manager Wesley van den Berg: “Wij wegen dit soort beslissingen zorgvuldig af. Het belang van onze deelnemers staat altijd voorop. Mocht je hier als deelnemer vragen over hebben dan horen wij dat graag!”

Diensten

Floridata biedt haar deelnemers de volgende drie kerndiensten:

Alle inzichten binnen deze diensten worden mogelijk gemaakt door de deelnemers zelf. Deze inzichten zijn toegankelijk via de Floridata portal of worden ontsloten middels onze webservices.

Borging en beveiliging van data & AVG
Vanzelfsprekend heeft de beveiliging van data van de Floridata deelnemers de hoogste prioriteit en daarvoor treft Floridata met behulp van onze softwareleveranciers alle mogelijke maatregelen. Binnen de exploitatie- en verwerkersovereenkomsten, en Service Level Agreements, worden onder meer geavanceerde technieken op het gebied van beveiliging en monitoring doorlopend geoptimaliseerd. Dit minimaliseert de kans op datalekken, cyberaanvallen en storingen. Samen met onze partners blijft Floridata continu alert op nieuwe kwetsbaarheden.

Contributie

Hieronder in de tabel zijn de jaarlijkse kosten voor jouw organisatie te vinden.

Omzet < € 2,5 mln. | € 2,5 mln – € 5 mln. | € 5 mln – € 10 mln. | € 10 mln – € 50 mln. | € 50 mln – € 100 mln. | > € 100 mln
Contributie per jaar € 615,- € 1.296,- € 2.659,- € 4.429,- € 6.134,- € 8.518,-
 • Bovengenoemde prijzen zijn conform prijspeil 2024.
 • Bedragen zijn exclusief BTW.
 • Met omzet wordt bedoeld: totaalbedrag van alle verkopen (in binnen- en buitenland) in het afgelopen jaar.

Let op: het gebruikmaken van de Sustainable Sourcing Scan is optioneel. Bij lidmaatschap van de VGB is deze dienst toegankelijk zonder extra kosten. Geen lid? Dan wordt er een vergoeding van € 2.500,- per jaar in rekening gebracht. Dit draagt Floridata af aan de VGB, die eigenaar is van de tool.

Oprichting

Floridata is in 2014 opgericht, n.a.l.v. de opheffing van het Hoofdbedrijfsschap Agrarische Groothandel (HBAG). De behoefte aan debiteuren- en marktinformatie die deze overheidsdienst verzorgde bleef bestaan. Voormalig manager Bert Buis geeft in deze video een toelichting over de start van Floridata.

Betrouwbaarheid exportcijfers
Ten tijde van het HBAG gold er een aanleverplicht van exportcijfers vanuit de overheid en daarmee was nagenoeg 100% van de exportcijfers van Nederlandse bedrijven in sierteeltproducten bekend. Floridata is een initiatief waarbij deelnemers vrijwillig data delen en heeft een dekkingspercentage van circa 83%.

Dr. Marcel Kornelis, onderzoeker consumentengedrag aan de universiteit van Wageningen, onderzocht in 2014 de betrouwbaarheid van de Floridata exportcijfers. Hierbij werd verondersteld dat de deelnemersgroep van Floridata een exportwaarde dekkingspercentage van 70% zouden vertegenwoordigen. In zijn calculatie gebruikte hij ook de historische data van het HBAG. De betrouwbaarheid hiervan bleek zeer hoog. Lees er meer over in dit blog.

Deelnemers

Het grootste deel van onze deelnemers zijn bloemen- en plantenexporteurs. Daarnaast zijn er ook een paar kwekers en verpakkingsmateriaalleveranciers aangesloten. Ook zij leveren data aan en betalen contributie. Benieuwd wie onze Floridata deelnemers zijn? Klik dan op onderstaande afbeelding.

Maart 2022

Organisatie

 • Stichting Floridata werkt met een klein operationeel team.
 • Het bestuur van Floridata is afkomstig van buiten de sector en heeft geen belangen in de sierteelt.
 • Daarnaast is er een Raad van Toezicht bestaande uit vier deelnemende handelaren. Zij staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak) en houdt toezicht op het beleid.

Team Floridata met bestuur

Watertoren Utrecht augustus 2022