Over Floridata_

Floridata is een Stichting zonder winstoogmerk. Het initiatief voor Floridata werd genomen vanuit de sector, toen het HBAG opgeheven werd in 2014 en de kennisbehoefte aan debiteureninformatie en marktcijfers bleef bestaan. Echter, zijn de diensten van Floridata uitgebreid en verregaand gedigitaliseerd.

Data

Om deelnemers inzichten in debiteureninformatie en marktcijfers te kunnen verschaffen, leveren deelnemers hun data aan. De data die hiertoe aangeleverd dient te worden bestaat uit debiteuren, betalingen en facturen. De facturen worden op regelniveau aangeleverd en geven hiertoe dus geen informatie over volumes en productprijzen.

De data van Floridata is nooit herleidbaar naar de individuele deelnemer en zal nooit zonder toestemming met andere partijen worden gedeeld. De deelnemers blijven anoniem in de informatie van Floridata. Wij vertellen over een organisatie alleen of deze deelnemer is of niet.

Onafhankelijk bestuur & Raad van Toezicht

Het bestuur van Floridata is afkomstig van buiten de sector. Daarnaast is er een Raad van Toezicht bestaande uit vier deelnemende handelaren. Zij stellen prioriteiten in de doorontwikkeling van producten en diensten en houden toezicht. Floridata staat los van andere organisaties.

 Deelnemers van Floridata

November 2021