Exportcijfers april 2017 +2,5%

tulpen

Versterkte spreiding over meer landen bij stijging export bloemen en planten

AALSMEER, 12 mei 2017 – Tot en met april steeg de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 6% tot € 2,2 miljard. De versterkte spreiding over meerdere landen, die zich volgens de exportcijfers van Floridata sinds 2015 aftekent, is opvallend. Dat betekent een versterking van de internationale handelspositie. In april bleef de stijging beperkt met 3% tot € 575 miljoen. De Nederlandse groothandel investeert in logistieke efficiency door toepassingen van nieuwe informatietechnologie. Daarmee spelen exporteurs ook in op de marktontwikkeling van kleinschaliger inkoop in een hogere frequentie, zo stelt de VGB vast.

De exportwaarde van de bloemen stijgt structureel sterker dan die van de pot- en tuinplanten. De plantenwaarde ligt tot en met de vierde maand dit jaar op een plus van 3% en de bloemenwaarde op een plus van 8%, zo blijkt uit de aanvullende Floridata analyses. April tekent dit jaar met een plus van 3% voor de kleinste marktgroei dit jaar, waardoor de cumulatieve groei iets terugliep. ”Met de resultaten zijn we tot nu toe heel tevreden”, concludeert algemeen directeur Cees Bakker van Anton Spaargaren, een van de Nederlandse exporteurs die is gespecialiseerd in verre afzetbestemmingen.


Versterkte stijging

Bakker herkent de relatief grotere afzettoename in landen buiten de top-10. ”Wij zetten ook bewust in op verder weg gelegen, speciale markten.” Volgens de gegevens van Floridata, dat voor de aangesloten deelnemers exportcijfers verzamelt, klom de exportwaarde van de top-10 afzetbestemmingen dit jaar met 3%. De overige landen, dat zijn er meer dan honderd, tekenden voor een groei van 17% tot € 500 miljoen. Het exportaandeel van deze categorie overige landen klom sinds april 2014 tot en met april dit jaar van 16,5% tot 20,5%, een stijging van 4 procentpunten ofwel 25%. Daarbij moet worden aangetekend, dat de top-10 nog altijd goed is voor bijna 80% van de exportwaarde. ”De grotere spreiding geeft ook aan, dat de internationale positie van de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel in de afgelopen jaren is versterkt”, aldus directeur Robert Roodenburg van de VGB.
Directeur Leo Lamboo van Holland Indoor Plant bevestigt de opkomst van kleinere, nog relatief onbekende afzetbestemmingen. ”In Hongarije wordt Moederdag eerder gevierd en daar is de bloemenafzet dit jaar flink gegroeid”, noemt hij als voorbeeld.

Fluctuaties

De fluctuaties in de prijsvorming in de bloemen- en plantengroothandel, in de daghandel groter dan in de bemiddelingsafzet, worden nog altijd sterk bepaald door de weersomstandigheden. ”Na het goede voorjaar kan mooi weer in de zomermaanden de vraag drukken”, geeft Lamboo aan. ”April begon dankzij gunstige weersomstandigheden in het tuinplantensegment goed maar viel daarna toch weer wat terug”, vult algemeen directeur Leon Buskermolen van Hamiplant aan. In het plantensegment stijgt de afzet via het retailkanaal sterker dan in de traditionele kanalen. Buskermolen constateert evenwel Europa-breed ook goede ontwikkelingen in de groot- en vakhandel waar Hamiplant met haar merk Vida Verde actief is. ”We verwachten dat de huidige positieve ontwikkelingen in dit segment verder door zullen zetten.”


Logistieke efficiency

De sterkere prijsfluctuaties worden ook veroorzaakt doordat de directe in- en verkoop sterker groeit dan de aan de veilingklok gerelateerde daghandel. Bovendien is er het effect van inkoop in kleinere aantallen in combinatie met een hogere frequentie. ”Dat zet druk op de logistieke kosten, waar we als groothandel dankzij informatie- en communicatietechnologie oplossingen voor weten te vinden. Maar ketenbreed zet dat nog niet door”, nuanceert Lamboo.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE