Planten trekken exportwaarde naar record

Dankzij een sterke groei van vooral de plantenexport in oktober is de exportwaarde inclusief die van de bloemen vergelijkbaar met vorig jaar: € 5,1 miljard. Dit betekent volgens Floridata dat het record van € 6 miljard kan worden geëvenaard. De sector speelt in op de positieve effecten van groen, in het retailsegment is de groei structureel en de digitalisering zet door. Maar de afhankelijkheid van valuta en Brexit blijven zorgwekkend, stelt de VGB. 

Na de eerste drie kwartalen dit jaar stond de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland op een achterstand van 1%. Dankzij de groei met 5% in oktober is de daling nagenoeg weggewerkt en staat de teller op € 5,1 miljard. De plantenexport steeg in oktober met 10% en staat cumulatief op een plus van 3% (€ 2 miljard). De bloemen plusten er in oktober 3% bij, maar in totaal is de achterstand nog 2% (€ 3,1 miljard). ”Met nog twee maanden te gaan is het record van € 6 miljard van 2017 weer in zicht. Maar dat vergt best wel inspanningen van de exporterende groothandel”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken.

Groenbeleving stimulans

Nederlandse groothandelaren constateren, dat de positieve effecten van groen op leefklimaat en welbevinden steeds breder worden gewaardeerd. ”Wij weten dat al jaren en de communicatie hierover begint nu vruchten af te werpen”, verklaart Danny Gerritsen van Nieuwkoop Europe. ”En het is structureel, daarom kunnen we nu weer uitbreiden”, verwijst hij naar de nieuwbouw bij de vestiging in De Kwakel. ”Wat eerst een hype leek, is nu een trend geworden”, vult John Buskermolen van Waterdrinker Aalsmeer aan. Stefan Verhoeff, algemeen directeur van retailspecialist Van Dijk Flora heeft het idee, dat planten bij jongeren populairder zijn. ”Planten lijken in de schappen van supermarkten een grotere plaats te krijgen, bloemen stabiliseren”, neemt hij waar. ”En wat voor planten meewerkt is dat consumenten over het algemeen toch iets meer te besteden hebben.”

Forse groei retailkanaal

In 2012 hadden de verschillende retailkanalen (supermarkten, tuincentra en bouwmarkten) volgens de nu bij Floridata aangesloten exporteurs een omzetaandeel van 30%, tot en met oktober dit jaar is dat 40%. Europabreed lijkt vooral de importerende groothandel hierdoor te moeten inleveren en ook de positie van bloemisten staat onder druk. ”De verschillen per land en regio en per segment zijn groot, maar de trend is duidelijk”, stelt Wesley van den Berg van Floridata vast.

Kansrijke digitalisering

De inzet van webshops, internet en platforms, die in de bloemenhandel in Scandinavië en Nederland begon, breidt zich als een olievlek uit over voor de sector belangrijke regio’s in Duitsland en Frankrijk. ”Vooral rond de grote steden. Dat biedt kansen om onze internationale handelspositie te versterken. We kunnen efficiënter werken en onze onderscheidende productconcepten beter voor het voetlicht brengen”, aldus Buskermolen.

Zorgpunten

De afhankelijkheid van valutaire ontwikkelingen op belangrijke markten als Engeland, Rusland en voor de bloemenexport ook Amerika blijft voor de exporterende en importerende groothandel een aandachtspunt. Over Brexit constateren Buskermolen en Gerritsen dat de Nederlandse bloemen- en plantenleveranciers zich meer zorgen lijken te maken dan de Britse groothandel. In het retailsegment ligt dat anders, maar ook daarover is nog veel onduidelijk. ”De fytosanitaire maatregelen kennen we nog niet. En de doorstroming van verse producten in de havens is cruciaal voor onze producten”, aldus Buskermolen.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE