Recordexport bloemen en planten van € 6 miljard haalbaar

Ondanks een daling bij de top-5 afnemers gaat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van € 6 miljard van vorig jaar aantikken. Dit verwachten de VGB en Floridata op basis van de resultaten tot en met november. CEO’s van de grote handelshuizen verwachten volgend jaar weer groei. Zij bepleiten een sterkere inzet op duurzaamheid, digitalisering en positionering en waarschuwen voor kostenstijgingen en voor meer regeldruk, onder meer door Brexit.  

De magische grens van € 6 miljard exportomzet werd vorig jaar voor het eerst nipt overschreden. ”Gezien de toenemende internationale concurrentie een bijzondere prestatie”, vindt directeur Matthijs Mesken van de VGB. Tot en met november dit jaar stond de teller op hetzelfde niveau als in 2017. ”Als de markten op peil blijven is eenzelfde prestatie weer een mooie mijlpaal”, voegt Wesley van den Berg van Floridata toe. De groothandel in bloemen en planten staat om exportgroei weer op te pakken wel voor grotere uitdagingen. CEO’s van marktleiders bepleiten op verschillende terreinen voor versnelling.

Versnelling duurzaamheid

”Met 2019 voor de boeg moet er nog meer tempo worden gezet in verdere internationale verduurzaming. Het jaar erna willen we minimaal 90% duurzaam geteelde bloemen en planten verhandelen”, stelt CEO Marco van Zijverden van Dutch Flower Group (DFG). “Dit jaar is de sector zich bewuster geworden van de ongemakkelijke situatie rond plastic”, signaleert Michiel de Haan, CEO van Royal Lemkes. Ketenpartnes moeten stappen maken om aan de eisen van hun afnemers te kunnen blijven voldoen, vat Matthijs Mesken samen.

Versterkte digitalisering

”We moeten doorinnoveren in informatietechnologie omdat we meer data gestuurd moeten werken en ons ontwikkelen als een dienstverlener. Daar hoort een efficiëntere logistiek bij als antwoord op de kostendruk”, stelt Frank Koenen, CEO van FleuraMetz. De Haan constateert dat transparantie in de keten hierdoor toeneemt en daarmee de bereidheid tot samenwerking.
Samenwerking vindt ook plaats in de onpersoonlijke promotie van bloemen en planten via Bloembureau Holland. De nieuwe campagnes gecombineerd met ‘shopper activatie’ bevorderen de consumptie en samenwerking tussen ketenpartijen.

Groeipotentie waarmaken

De CEO’s rekenen op een gezonde groei in 2019, zowel autonoom als door overnames of andere samenwerkingsvormen. Zij wijzen echter ook op de drukkende effecten van kostenstijgingen van met name arbeid, logistiek, valutaire schommelingen en toegenomen regelgeving. De aanstaande Brexit is van het laatste het meest pregnante voorbeeld.

Van den Berg stelt vast dat het Verenigd Koninkrijk in de exportomzet van Nederlandse bloemen en planten met een aandeel van 13,7% na Duitsland (28,2%) de tweede handelspartner is. Van Zijverden: ”We treffen veel operationele voorbereidingen met opleidingen en trainingen van medewerkers rondom douaneformaliteiten en bijvoorbeeld het verkrijgen van de status van AEO (Auhthorized Economic Operator), maar de effecten van Brexit zijn niet goed in te schatten.” Dat meent ook De Haan.  “Alle partijen die aan het Verenigd Koninkrijk leveren moeten rekening houden met een worse case scenario.” Mesken onderstreept het belang van een goede voorbereiding op de status van Engeland als ‘een derde land’. ”Daarvoor gelden compleet andere formaliteiten.”

Weersomstandigheden bepalend

”Handhaving van de omzet op € 6 miljard tekent, bij weerwil van de extreme weersomstandigheden in de belangrijkste afzetgebieden, de slagkracht van de Nederlandse groothandel”, complimenteert Mesken. Na een extreem koud voorjaar volgde een lange, warme zomer. De top-5 afnemers, met 3,6 miljard goed voor een aandeel van 64% dit jaar, incasseert een krimp van ruim 2%, zo blijkt volgens Van den Berg uit de exportstatistieken. ”Dat de andere bestemmingen die daling compenseren tekent de flexibiliteit en ondernemersgeest van onze groothandel”, stelt hij vast.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE