Sta samen sterker met Floridata: het onafhankelijke dataplatform in de sierteeltsector

Stichting Floridata; geen winstoogmerk en belangenloos bestuur

Floridata is een stichting zonder winstoogmerk. Floridata kent geen eigenaar waardoor de data altijd eigendom blijft van de deelnemer. Hierdoor zijn we enkel afhankelijk van onze deelnemers, die contributie (naar omzetstaffel) betalen, waar wij onze dienstverlening op uitvoeren. Floridata wordt tweeledig bestuurd. Zij zijn afkomstig van buiten de sector en kunnen daardoor belangeloos besturen. Om het bestuur van Floridata te ondersteunen van raad, wordt het bijgestaan door vier Raad van Toezicht-leden, waarvan het bedrijf aangesloten is bij Floridata. Wesley van den Berg is manager van Floridata en draagt zorg over de operatie en verdere doorontwikkeling van het platform.

Markinformatie delen? Het belang van onze deelnemers staat voorop!

‘Als je data deelt en contributie betaalt, krijg je inzichten terug. Dat is waar het bij Floridata om draait’, vertelt manager Wesley van den Berg. Een deelnemer verkrijgt inzichten bij Floridata, op voorwaarde dat zij ook hun data delen en contributie betalen. Dit is de voorwaarde voor deelname aan Floridata. Informatie wordt veilig en onherleidbaar via onze portal ontsloten, en is enkel toegankelijk voor onze Floridata deelnemers. 

Er bestaan hierop momenteel drie, zorgvuldig afgewogen uitzonderingen.

1.     De veilingen leveren maandelijkse cijfers aan bij Floridata. Deze data wordt verwerkt voor het generen van de exportstatistieken. In ruil hiervoor ontvangen zij per mail de top 16 exportcijfers retour. Echter zijn zij geen deelnemer en hebben daardoor geen toegang tot de Floridata portal en dienstverlening.

2.     Wij verlenen Bloemenbureau Holland toegang tot de marktinformatie (Exportcijfers pagina en Landenpagina’s). Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze informatie helpt Bloemenbureau Holland de promotiegelden goed te kunnen afstemmen op de exportlanden. Zodoende kunnen zij de promotieactiviteiten effectief inzetten. Dit is een win-win situatie voor zowel de Floridata deelnemers als Bloemenbureau Holland. 

3.     Samen met de VGB schrijft Floridata minimaal elk kwartaal een persbericht of maken we een FloraFlits over de exportontwikkelingen in de sierteeltsector. In het bericht worden enkele cijfers geduid en verklaren we de belangrijkste exportontwikkelingen. Dit om te voorkomen dat ‘freeriders’ in de sector kunnen profiteren van marktinzichten zonder dat zij hiervoor data delen.

‘Wij wegen dit soort beslissingen zorgvuldig af. Het belang van onze deelnemers staat altijd voorop’, geeft Wesley aan.

Ruim 130 deelnemers

Voor het leeuwendeel bestaan onze deelnemers uit bloemen- en plantenexporteurs. Daarnaast zijn er ook een paar kwekers en verpakkingsmateriaalleveranciers aangesloten. Ook zij leveren data aan en betalen contributie. Benieuwd wie onze Floridata deelnemers zijn? Klik dan op onderstaande afbeelding.

November 2020
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE