Bij sterke fluctuaties blijft export bloemen en planten op plus 6%

 

 

Bij sterke fluctuaties blijft export bloemen en planten op plus 6%

AALSMEER, 13 september 2017 – Dat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland per periode, bestemming en afzetkanaal sterk kan fluctueren blijkt ook dit jaar. Van de toplanden klimt Rusland met 38% en krimpt Denemarken met 9%. Tot en met augustus ligt de totale groei nog steeds op 6%, iets meer dan € 4 miljard. Dit blijkt uit de exportstatistieken van Floridata. ”We zien voor een aantal landen wel een dempend effect van een sterkere euro”, aldus Wesley van den Berg van Floridata. De stagnatie op Scandinavische markten lijkt tijdelijk. ”Exporteurs rekenen voor de wereldwijde markt op voortzetting van de huidige groei bij een toenemende internationale concurrentie”, vult VGB directeur Matthijs Mesken aan.

Bloemen doen het in de exportwaarde al het hele jaar beter dan de pot- en tuinplanten. In augustus zette die trend door. De bloemenexport steeg de afgelopen maand met 5% en staat tot en met augustus op een voorsprong van 7%, in waarde € 2,6 miljard. De plantenmarkt voor Nederlandse exporteurs kromp in augustus met 2% en noteert voor het hele jaar een plus van 4% tot € 1,6 miljard. Dat brengt het totaal op € 4,2 miljard. ”Nog nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse exporterende groothandel werd de grens van € 4 miljard exportomzet in augustus al overschreden”, stelt de VGB vast.

Sterke fluctuaties
Per maand, markt, periode en afzetkanaal fluctueren de exportresultaten sterk. Van de top-3 landen is de fluctuatie op Frankrijk dit jaar het grootst: een sprong van 13% in januari 2017 ten opzichte van 2016 werd zes maanden later gevolgd door een krimp van 9%. Dat levert een bandbreedte op van 22%. In dezelfde periode vorig jaar was de bandbreedte op Duitsland met 28% nog forser. De vele plussen en minnen in de Nederlandse bloemen- en plantenexport middelen elkaar uit, waardoor vorig jaar uiteindelijk een groei werd gerealiseerd van bijna 3%.
Tot nu toe ligt voor dit jaar de groei twee keer zo hoog. Door de herstelde economie is in veel afzetgebieden de vraag op peil gekomen. Nederlandse exporteurs spelen daar met efficiënte logistiek, nieuwe informatietechnologie en wereldwijde sourcing op in. ”Weersomstandigheden, zowel in productie- als in consumptiegebieden, speciale bloemendagen en een toenemende rol van retailers die grootschalig willen inkopen zijn belangrijke factoren. De Nederlandse groothandel brengt die in balans. En natuurlijk zijn er altijd de effecten van valutakoersen”, aldus Van den Berg van het onafhankelijke dataplatform van de sierteeltsector in Nederland.

Euro dempt export
De sterke koers van de euro dempt de export naar afzetlanden die niet in deze munteenheid verrekenen. De exportgroei op Amerika bijvoorbeeld blijft van plus 12% in 2016 nu nog net positief. En een jaar na aankondiging van Brexit is de exportwaarde naar Engeland van een stabilisatie halverwege 2016 nu met 7% gekrompen. De zwakkere koers van de dollar ten opzichte van de Euro heeft ook gevolgen voor de internationale stromen in de bloemenhandel. De export op Rusland lijdt niet onder de zwakke en inmiddels stabielere roebelkoers. In de aanloop naar de belangrijke eerste schooldag voor de bloemenafzet schoot de export naar Rusland in augustus omhoog en staat de teller op plus 38% voor dit jaar.

Stagnatie Scandinavië tijdelijk
Met Denemarken als grootste daler (-9%) lijkt de Scandinavische markt tijdelijk te stagneren. Exporteurs verwachten dat dit tijdelijk is en wijzen op het stabiele karakter van deze afzetlanden.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE