Sterkere spreiding bij aanhoudende groei bloemen- en plantenexport

Sterkere spreiding bij aanhoudende groei bloemen- en plantenexport

AALSMEER, 12 oktober – Tot en met september is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 6% geklommen tot bijna € 4,7 miljard. Trends als een sterkere spreiding over meer landen, een snellere groei bij bloemen en de forse toename naar Duitsland zetten door. Dit stellen VGB en Floridata vast op basis van de exportstatistieken. Het afgelopen kwartaal was het veertiende in een reeks met een positieve afsluiting. Exporteurs constateren dat de internationale concurrentie toeneemt. ”Nederland kan de wereldwijd sterke positie vasthouden door blijvend te investeren in ICT, de beschikbaarheid van een breed pakket en logistieke efficiency”, aldus Floridata en de VGB.

September bleef met een toename van 4% iets achter bij de gemiddelde groei van afgerond 6% dit jaar. De kwartaalomzet in vergelijking met het derde kwartaal 2016 eindigde met ruim € 1,2 miljard 2,6% hoger. De effecten van de recent aangekondigde verhoging van het lage BTW-tarief op de binnenlandse afzet van bloemen en planten zijn lastig in te schatten. In Europees verband speelt bij de export een mogelijk andere heffingssystematiek, die de VGB samen met andere organisaties nauwlettend volgt.

Bloemen blijven op voorsprong
In september stegen zowel de bloemen- als de plantenwaarde met ruim 4% tot € 280 respectievelijk € 168 miljoen. De cumulatieve voorsprong van de bloemen houdt daardoor stand: plus 7% voor de snijbloemen tegen plus 4% voor de pot- en tuinplanten. Vorig jaar steeg de plantenwaarde sneller dan die van de bloemen en in 2015 klommen de bloemen meer. ”Het is tekenend voor de Nederlandse groothandel, dat voor beide segmenten concepten worden ontwikkeld die de markt verbreden”, aldus VGB-directeur Matthijs Mesken.

Spreiding zet door
De sterkere spreiding en internationalisering zetten door. Wesley van den Berg van Floridata constateert meer aanvragen voor debiteureninformatie vanuit relatief nieuwe en ontwikkelende afzetlanden. ”Die trend versterkt zich. Met onze informatie over potentiële afnemers ondersteunen we de exporterende groothandel steeds intensiever.” Tot en met september 2014 lag het omzetaandeel van de top-10 afnemers op 83,5% en tekenden de overige landen voor 16,5%. Na september dit jaar is het aandeel van de overige landen geklommen tot 19,5%: een stijging van drie procentpunten ofwel 18%. ”De economische ontwikkelingen zijn wereldwijd positief. Daardoor stijgt de interesse voor luxere producten en daar liften we met de Nederlandse bloemenbranche op mee”, stelt algemeen directeur Cees Bakker van Anton Spaargaren. ”We bieden een breed assortiment en een goede beschikbaarheid, kunnen snel leveren en beschikken over kennis. En de Hollandse pioniersgeest werkt mee.” Verkoopleider Marck Limmen van Barendsen herkent de groei in verder gelegen bestemmingen. ”Vanuit Nederland hebben wij het in bijvoorbeeld Aziatische afzet- en herkomstlanden logistiek gezien beter voor elkaar.” Bakker en Limmen wijzen ook op de wereldwijd aanwezige lokale productie. ”Mede daardoor neemt de internationale concurrentie toe”, verwacht Bakker. ”Ook nog intensiever inzetten op ICT kan de positie van de Nederlandse groothandel versterken”, stelt Mesken.

Grootafnemer groeit mee
Grootafnemer Duitsland, tot en met september goed voor een derde van Nederlandse exportwaarde in bloemen en planten, tekent met een toename van € 66 miljoen voor 27% van de totale groei. ”De Duitse economie draait goed en er is veel vertrouwen. Daarnaast zijn de weersomstandigheden voor de verkoop van bloemen en planten dit jaar bijna steeds goed geweest”, verklaart Erik Jaap Kroone van Nijssen Jr. over de groeiende afzet. Engeland (-6%) en Zweden (-1%) zijn de enige landen in de top-10 exportbestemmingen met een krimp. Rusland (+37%) blijft de sterkste groeier.

 

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE