Floridata levert marktcijfers en debiteuren informatie

Naast marktcijfers en debiteuren informatie ontwikkelen wij continu diensten en tools die data omzetten naar inzichten voor ondernemers.

Floridata is een Stichting zonder winstoogmerk. Het initiatief voor Floridata werd genomen vanuit de sector, toen het HBAG opgeheven werd en de kennisbehoefte aan debiteureninformatie en marktcijfers bleef bestaan. Echter, zijn de diensten van Floridata uitgebreid en verregaand gedigitaliseerd.

Data

Om deelnemers inzichten in debiteureninformatie en marktcijfers te kunnen verschaffen, leveren deelnemers ook data aan. De data die hiertoe aangeleverd dient te worden bestaat uit debiteuren, betalingen en facturen. De facturen worden op regelniveau aangeleverd en geven hiertoe dus geen informatie over volumes en productprijzen.

De data van Floridata is nooit herleidbaar naar de individuele deelnemer en zal nooit zonder toestemming met andere partijen worden gedeeld. De deelnemers blijven anoniem in de informatie van Floridata. Wij vertellen over een organisatie alleen of deze deelnemer is of niet.

Onafhankelijk bestuur & Raad van Toezicht

Het bestuur van Floridata is afkomstig van buiten de sector. Daarnaast is er een Raad van Toezicht bestaande uit vier deelnemende handelaren. Zij stellen prioriteiten in de doorontwikkeling van producten en diensten en houden toezicht. Floridata staat los van andere organisaties.

Floridata bestuur                                            Floridata Raad van Toezicht