Sustainable Sourcing Scan – maak de kortste klap naar een duurzame inkoop

Naar 90% duurzaam ingekocht volume in 2020

De leden van het Floriculture Sustainability Initiatiave (FSI) hebben zich ten doel gesteld om 90% van hun producten duurzaam in te kopen in het jaar 2020. De FSI-leden die Floridata deelnemer zijn gebruiken de Sustainable Sourcing Scan om de duurzaamheid van hun inkoop meetbaar en daardoor inzichtelijk te maken. Een kweker wordt als duurzaam aangemerkt wanneer de certificering past in het FSI-mandje. Momenteel bestaat het FSI-mandje uit een overzicht van internationale certificaten in twee categorieën: sociaal en milieu, of een combinatie hiervan. Ook na 2020 blijft FSI de transitie naar duurzaamheid verder ontwikkelen. Zo wordt geborgde milieuregistratie verplicht gesteld na 2020. ‘Inmiddels gebruiken bijna 30 Floridata deelnemers de Sourcing Scan om duidelijk te krijgen hoe duurzaam zij inkopen’, vertelt Kees Vink van Floridata.

Hoe werkt de Sourcing Scan?

Floridata deelnemers kunnen de Sourcing Scan gebruiken om hun aandeel duurzame inkoop te meten op duurzaamheid. Deze tool wordt gevoed door de Floricode standaarden. Floricode draagt zorg over de administratie van zowel de product- en locatiecoderingen (Product VBN-codes, GPC-codes en de GLN van de kweker). Floricode beheert ook de registratiegegevens van keurmerken die een plekje hebben in het FSI-mandje, zoals als MPS, Fairtrade ® en Global GAP. Floridata deelnemers leveren hun inkoopdata aan waarna zij de individuele inzichten kunnen terugzien in de Sourcing Scan. De Sourcing Scan wordt gehuisd door Floridata in de Floridata portal. De tool is eigendom van de VGB. Floridata garandeert dat de gegevens volledig vertrouwelijk worden behandeld en eigendom blijven van de Floridata deelnemer. 

Wanneer is een snijbloem of plant duurzaam en niet-duurzaam?

De inkoop is duurzaam wanneer de kweker voldoet aan de certificering volgens het FSI-mandje. Zo dienen kwekers uit de zogeheten risicolanden zowel een sociaal als milieucertificaat te bezitten, om als duurzaam aangemerkt te worden. Voor Nederlandse kwekers is de minimale eis een milieucertificaat uit het FSI-mandje. 

Kwekers die aan de niet-duurzame kant staan hebben geen (geldig)certificaat of hebben een certificaat die niet voldoet aan de FSI-criteria. Een kweker kan dus ‘Gecertificeerd, maar niet duurzaam’ zijn omdat er bijvoorbeeld alleen een MPS-A certificaat bekend is. Duurzame klappen zijn vooral te maken door transparant te zijn over de afkomst van het inkoopvolume. ‘Wanneer je de inkoopbron niet weet, wordt het moeilijk om op een hoog duurzaamheidpercentage uit te komen’, vertelt Kees. ‘Handelshuizen en kwekersgroepen dienen dus open te zijn over de brongegevens van hun handel waar het volume precies vandaan komt’, vult Wesley van den Berg aan. ‘Transparantie door de gehele keten is belangrijk en in het kader van het ondertekende IMVO-convenant sierteeltsector wordt hier gehoor aan gegeven’.

Bekijk het instructie filmpje om de Sourcing Scan te bekijken.

Bekijk hier de Algemene Informatie of Aanleverspecificaties met Q&A voor de Sourcing Scan.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE