Sustainable* Sourcing Scan (SSS)

  • Scan je eigen inkoopdata op de FSI2025 duurzaamheidseisen.
  • Toon met de Proof of Purchase’ (PoP) jouw mate van gecertificeerde inkoop aan, in lijn met de FSI Basket of Standards.

De SSS wordt gebruikt ten behoeve van het Floriculture Sustainable Initiative (FSI), opgericht in 2013 door de voorlopers in de sierteeltsector.

FSI-leden richten momenteel hun peilen op een aandeel van ten minste 90% verantwoord geproduceerd en verhandeld volume in 2025.

BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE WERKING VAN DE SSS, INCLUSIEF DE BETROKKEN ORGANISATIES:

De SSS wordt sinds 2017 mogelijk gemaakt door samenwerking tussen VGB, Floricode en Floridata

  • VGB bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert updates van de tool.
  • Floricode draagt zorg over de coderingen en certificaten administratie, die bepalend is voor de output van de SSS.
  • Floridata huist en faciliteert de tool in het portal voor haar deelnemers. Zij garandeert als ‘Trusted Third Party’ volledig vertrouwelijke verwerking van de inkoopgegevens. Tevens is Floridata contactpersoon en helpdesk van de SSS.

Voordelen van het gebruik van de SSS:

Transparantie en ketensamenwerking – Door aantoonbare beschikbaarheid van gecertificeerde producten. Door middel van de ‘Proof of Purchase’ (PoP), te downloaden, kun je jouw prestatie tonen aan klanten en andere belanghebbenden. Dit wordt steeds belangrijker gezien de politieke discussies en maatschappelijke bewustwording wat betreft meer verantwoorde handel. Jouw PoP voldoet als bewijslast aan het FSI monitoring protocol.

Overzichtelijke resultaten – Meer gecertificeerd product kunnen inkopen door middel van de verkregen inzichten. Als inkoper kun je in gesprek gaan met kwekers en/of partners die niet in het bezit zijn van de vereiste certificaten.

Verduurzaming van sierteeltproducten – Een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van sierteeltproducten, door actief met de resultaten aan de slag te gaan en zo de 90% doelstelling na te streven.

Gebruikers van de SSS:

Instructievideo SSS 2025

Ga naar de website van de Sustainable* Sourcing Scan voor meer informatie, waaronder de handleiding en FAQ.