Sustainable Sourcing Scan wordt klaargestoomd voor aanvullende FSI 2025 duurzaamheidseisen

De duurzaamheidsdoelstelling van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) 2020 is verder aangescherpt voor de periode 2021-2025. Binnen het bestaande certificatenmandje van FSI 2020 krijgt “Environmental/GAP” een aanvullende eis: “record keeping”. De nieuwe scope voor FSI 2025 wordt dan “Social”, “GAP” en “Environmental”. 

Aanpassing van de Sustainable Sourcing Scan in het Floridata portal

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de Sustainable Sourcing Scan (SSS). In deze nieuwe versie wordt “Environmental” met een aantal andere wensen van SSS-gebruikers geïntegreerd. Deelnemers kunnen hierdoor hun inkoop meetbaar maken op de duurzaamheidseisen voor zowel de FSI 2020 als FSI 2025 doelstelling. De oplevering van de nieuwe versie zal in het najaar plaatsvinden. De contactpersonen zullen t.z.t. worden ingelicht.

Ketenbrede samenwerking VGB, Floricode en Floridata 

Dankzij het goed functionerende samenwerkingsverband tussen de verschillende betrokken partijen blijft de continuïteit van de Sustainable Sourcing Scan gewaarborgd. VGB bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert deze update van de tool. Floricode draagt zorg over de coderingen en certificaten administratie, die bepalend is voor de output van de SSS. Floridata huist en faciliteert de tool in het portal voor haar deelnemers. De inkoopdata en individuele inzichten blijven enkel toegankelijk voor, en in eigendom van, de Floridata deelnemer. 

Wesley van den Berg (manager Floridata) legt de samenwerkingsverbanden uit tijdens een FSI-bijeenkomst in februari 2020.
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE