VGB en Floridata wijzigen voorwaarden gebruikerskosten van Sustainable Sourcing Scan

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) heeft als eigenaar van de Sustainable Sourcing Scan (SSS) recente updates van de tool gefinancierd. Deze updates waren noodzakelijk om aan de nieuwe duurzaamheidsdoelstelling voor 2025 van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) te voldoen. Floricode voert per 1-1-2021 haar kosten door voor het onderhouden van de certificatenadministratie en codepakketten, welke essentieel zijn voor de tool. Eveneens zijn deze kosten voor rekening van de VGB. Daarom hebben VGB en Floridata besloten de voorwaarden en bijbehorende kosten voor gebruik van de SSS te herzien.

Gebruikerskosten SSS per 1 januari 2021 afhankelijk van VGB-lidmaatschap

Floridata deelnemers die VGB-lid zijn, kunnen ‘kosteloos’ gebruik blijven maken van de SSS. “Daarmee willen we de dienst laagdrempelig houden voor deze grote groep gebruikers die, in veel gevallen al jarenlang, collectief bijdragen”, stellen directeur Matthijs Mesken van de VGB en manager Wesley van den Berg van Floridata. “We vinden het belangrijk hen te belonen voor het vertrouwen in de SSS”. Floridata deelnemers die niet in aanmerking komen voor het VGB-lidmaatschap (waaronder buitenlandse groothandelsbedrijven), of hiervan afzien, krijgen een jaarlijkse VGB-fee doorbelast voor het gebruik van de tool. “Enkel op deze manier kunnen we de exploitatie van de SSS blijven dekken tot het FSI-doel in 2025 is bereikt”.

‘Proof of Sustainable Purchase (PoSP)’: een gevalideerd inkoopbewijs

De PoSP is een eenvoudig te genereren pdf, waarmee SSS-gebruikers de inkoopresultaten op basis van de FSI-standaarden overzichtelijk kunnen aantonen. Als Trusted Third Party zorgt Floridata dat deze inkoopresultaten onafhankelijk worden gevalideerd middels de coderingen en administratie van Floricode, die vervolgens afhankelijk is van de schema-eigenaren. “Met de PoSP kunnen handelaren ook de inkoopresultaten voor hun retail klanten valideren en aantonen. Daarmee biedt het de SSS-gebruiker een meerwaarde en concurrentievoordeel ten opzichte van handelaren die de SSS niet gebruiken”, noemt Wesley als doorontwikkeling. “Met de PoSP willen wij vanuit de handelaren verdere ketentransparantie over duurzaam ingekochte volumes stimuleren”, stelt Matthijs. 

Bekijk voor meer informatie de website van de Sustainable Sourcing Scan.

Voorbeeld: Proof of Sustainable Purchase (PoSP)
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE