Wanbetalers niet gecharmeerd van waarschuwingssysteem Floridata

30 januari 2020 – Floridata monitort het betaalgedrag van 156.000 debiteuren wereldwijd. Bij wanbetaling worden betrokken deelnemers (die actief leveren of recentelijk geïnformeerd hebben naar de betreffende debiteur) gewaarschuwd. Soms nemen die debiteuren uiteindelijk contact op met Floridata om verhaal te halen. In dit blog geven we een paar voorbeelden en leggen we uit waarom Floridata in haar recht staat.

Twee Letten komen verhaal halen op Floridata kantoor

In 2018 kwamen twee Letten onder valse voorwendselen naar het kantoor van Floridata, destijds op Schiphol-Rijk. Onder het mom graag deelnemer te worden van Floridata toonden ze interesse in onze dienstverlening. Wesley van den Berg (manager van Floridata) en Kees Vink (business data analist) stonden hen te woord. Eenmaal met elkaar om tafel kwam de aap uit de mouw. Ze bleken te werken voor een bedrijf dat bij ons geregistreerd stond met de status ‘problemen bekend’. Ze onthulden hun ware identiteit en wilden weten hoe alles precies zat, bij wie er nog facturen open stonden en hoe we hier een oplossing voor konden vinden. Waarom wilden potentiële leveranciers hen niet meer beleveren en wat had Floridata daar precies mee te maken? Wij hebben hen het een en ander geadviseerd en gevraagd contact op te nemen met de leveranciers.

Italiaanse debiteur dreigt Floridata aan te klagen

Begin januari ontvingen wij een e-mail van de advocaat van een Italiaanse importerende groothandelaar. Deze debiteur wordt sinds maart 2018 aangemerkt als probleemdebiteur en hebben wij meerdere malen aangeschreven. Hij redeneert hierin dat Floridata informatie over het betaalgedrag van de Italiaanse onderneming verspreid heeft onder ‘al haar aangesloten bedrijven’. De advocaat eist een schadevergoeding omdat het gedrag van Floridata in strijd zou zijn met de privacy wetgeving en ook zeer ernstige schade bij zijn klant veroorzaakt zou hebben. Hij kondigt gerechtelijke stappen aan bij het uitblijven van onze medewerking. Wij hebben hem vriendelijk verwezen naar de leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), waarvoor de betreffende Italiaanse debiteur zelf getekend heeft en ook op elke factuur aan herinnerd wordt. Tot op heden hebben wij hierop geen reactie van de advocaat ontvangen.

Update vrijdag 31 januari: de Italiaanse debiteur heeft de openstaande posten van één van de twee probleemgevallen voldaan. (De andere deelnemer had de openstaande posten al eerder ter incasso gegeven. Deze kredietverzekeraar heeft een afbetalingsregeling met de debiteur getroffen.)

Handelswijze Floridata gedekt in de leveringsvoorwaarden van de VGB

Floridata staat geheel in haar recht. De bovengenoemde handelswijze van Floridata is gedekt in zowel de Algemene Voorwaarden van Floridata, als in de Algemene leveringsvoorwaarden van de VGB. In deze voorwaarden staat dat Floridata gegevens omtrent het betaalgedrag van individuele kopers verwerkt om debiteurenrisico in te kunnen schatten. Gegevens omtrent betaalgedrag mogen alleen op speciaal verzoek bekendgemaakt worden door Floridata, voor zover dat verzoek komt van een groothandelaar die Floridata deelnemer is, en waarvan de strekking beperkt is tot zijn eigen debiteurenrisico.

Kracht van samenwerking: 281 aanschrijf brieven in 2019

De kracht van samenwerking tussen Floridata deelnemers werpt haar vruchten af. Wanneer een debiteur verzuimt te betalen, komt hij of zij daar niet ongezien mee weg. Hierdoor blijken aanschrijvingen vanuit Floridata vaak effectief. In deze brieven waarschuwen wij dat we betrokken deelnemers inlichten bij het uitblijven van de betalingen. Floridata deelnemers kunnen op verzoek deze aanschrijf brieven versturen uit naam van Floridata. Van deze handeling kan onbeperkt gebruik worden gemaakt en valt onder de  contributie waardoor deelnemers niet opgezadeld worden met extra kosten. Zo hebben we in 2019 maar liefst 281 brieven vanuit het collectief verzonden om debiteuren aan te sporen tot betalen.

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE