VEREDELAARS VAN SIERTEELTPRODUCTEN VERKENNEN MET FLORIDATA DE MOGELIJKHEDEN VAN COLLECTIEF DATA DELEN

Afgelopen donderdag 19 oktober 2021 organiseerde Floridata een bijeenkomst voor een groep veredelaars van sierteeltproducten in het World Horti Center. De mogelijkheden om als groep veredelaars via Floridata marktinzichten te realiseren middels collectieve datadeling werd uitvoerig besproken. “Veredelaars hebben bijna geen concurrentie van buiten de sector, maar wat als de Chinezen hier hun brood in zien?”, trapt Eric van Tol, bestuursvoorzitter van Floridata, de bijeenkomst af. Het was een leerzame bijeenkomst waarbij de veredelaars veel input gaven over hun wensen. “We zijn tevreden over het verloop van de bijeenkomst en de aanwezigen gaven voldoende aanknopingspunten voor een vervolg”,  stelt Wesley van den Berg, manager van Floridata.

Sinds de opheffing van het HBAG in 2014 mist de veredelingstak sectorinformatie over marktontwikkelingen. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (The Dutch Association of Wholesalers in Floricultural Products) en Floridata hebben in reactie hierop de handen ineen geslagen om een aanzet te geven tot verdere keten brede samenwerking. Zij pogen, met een aantal veredelaars, een zo groot mogelijke groep veredelaars te enthousiasmeren tot deelnemerschap aan Floridata. “Door de coronamaatregelen was deze fysieke bijeenkomst afgelopen tijd uitgesteld. We zijn blij dat deze nu doorgang kon vinden in het World Horti Center”, vertellen Floor Schamp van de VGB en Wesley van den Berg van Floridata.

Van den Berg en van Tol daagden de aanwezigen uit om samen overeenstemming te bereiken over over welke data men bereid is te delen en voldoende waarde biedt. “Wij zouden meer collectieve marktinformatie willen verkrijgen over productontwikkelingen naar bijvoorbeeld gewassubgroep, kleur en potmaat. Zo kunnen wij beter onze R&D gelden afstemmen op de (toekomstige) marktvraag”, legt een aanwezige veredelaar uit. “Jullie dienen zelf te bepalen welke collectieve marktinzichten voldoende waarde bieden”, reageert van den Berg. Er kwam een interessante discussie op gang die voldoende nieuwe aanknopingspunten gaf. “In deze eerste bijeenkomst is het duidelijk geworden dat het idee, ‘om collectief data te delen en onherleidbaar te ontsluiten naar elke individuele partij’, nog even moet landen”. Een tweede bijeenkomst om verdere overeenstemming te bereiken volgt volgend jaar.