Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Floridata

Peter van der Knaap (Manager IT Finance bij FM Group B.V.) is met ingang per 1 januari 2024 benoemd tot Raad van Toezicht lid van Floridata. Hij volgt de rol op van Herman Raué (voormalig Director Data & IT FM Group B.V.), die gelijktijdig is afgetreden als RvT-lid.

Peter is al 12 jaar werkzaam in diverse functies bij FM Group B.V., waaronder als Member Team Business Control en Product Owner Finance Applications. Als tuinderszoon van een voormalige kweker uit het Westland kent Peter de bloemenhandel door en door. Ook is Peter onderdeel van het MT- team IT & Innovatie binnen de FM Group, waarbij gerapporteerd wordt aan Frank Koenen (CEO FM Group Holding).  Herman Raué is uit functie getreden en heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten de sierteeltsector, namelijk als algemeen directeur van Vehold B.V. Herman is maar liefst 5,5 jaar actief geweest als RvT-lid bij Floridata.

“Vanuit de FM Group vinden we het belangrijk dat we betrokken blijven bij de doorontwikkeling van Floridata”, meldt Herman. De sierteeltsector staat voor grote collectieve (duurzaamheidsdata) vraagstukken, waar Floridata als faciliterende onafhankelijk sectorpartij een belangrijke rol in zou kunnen vervullen met betrekking tot transparantie en data delen. Dit doet Floridata bijvoorbeeld al door het bieden van individuele en geaggregeerde sector inzichten met de Sustainable Sourcing Scan ten behoeve van het FSI, maar ook met de dienstverlening voor markt– en debiteureninformatie. “We zien dat intensievere samenwerking tussen Floridata en andere sector organisaties waaronder VGBFSI en Floricode noodzakelijk is om het collectief kracht bij te zetten en daarmee als sector bestaansrecht te behouden”, stelt Wesley van den Berg (manager bij Floridata). “De adviezen van Floridata RvT-leden spelen een steeds belangrijkere rol wanneer de markt Floridata vraagt om collectieve oplossingen te bieden”.

Wij danken Herman voor zijn inzet en betrokkenheid bij de (door)ontwikkeling van Floridata. Leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam bij deelnemende bedrijven aan Floridata. Zij staan het bestuur met raad ter zijde (adviestaak) en houden toezicht op het beleid. De samenstelling van de RvT is per 1-1-2024 als volgt: