SUSTAINABLE SOURCING SCAN VANAF HEDEN TOEGANKELIJK VOOR ÁLLE TRADE EN RETAIL FSI-LEDEN

Het aantal (inter)nationale partijen dat zich bij het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) aansluit om transparante duurzame handel te realiseren neemt ieder jaar toe. En daarmee ook de volumes en percentages duurzaam geproduceerd en verhandeld.

“Om het FSI-doel van 90% duurzame inkoop te behalen, zien wij de Sustainable Sourcing Scan (SSS) als dé tool voor onze leden om dit goed te kunnen meten, monitoren en rapporteren”, meldt Jeroen Oudheusden, Executive Officer bij het FSI.

Op verzoek van het FSI, stellen Stichting Floridata en Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten(VGB) de SSS-dienstverlening nu ter beschikking aan zowel alle FSI-leden, maar ook aan iedere handelaar of retailer, om verdere ketentransparantie te stimuleren. Zowel retailers als internationale handelaren kunnen de hoogwaardige tool gebruiken om hun duurzame inkoop meetbaar te maken aan de hand van de FSI2025 Basket of Standards. Met de komst van de nieuwe website is er één informatieloket in de internationale sierteeltsector voor samenwerkende ketenpartijen, om duurzame inkoop van bloemen en planten meetbaar te maken.

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Matthijs Mesken, directeur van de VGB, is verheugd over de nieuwe website en verdere uitrol van de dienstverlening. “Het is zaak om als sector een duidelijk antwoord te hebben op de stijgende vraag naar betrouwbare product- en herkomstinformatie over duurzaam gekweekte bloemen en planten”.

“We zien het aantal FSI-leden die gebruik maken van de Sustainable Sourcing Scan toenemen”, meldt Wesley van den Berg, manager bij Floridata. Momenteel maken 14 FSI-leden gebruik van de SSS, namelijk: BloomonDutch Flower GroupFM GroupFlower Trade ConsultFloral Trade GroupGasa GroupHilverda de BoerHoorn BloommastersNovifloraPfitzerRoyal LemkesVerdelWaterdrinker en WBE Group. De SSS biedt gebruikers de mogelijkheid om de inkoop ook uitgesplitst naar (retail)klant te ontsluiten op gebied van duurzame inkoopprestaties.

“Elke FSI-bijeenkomst bespreken we de collectieve geaggregeerde resultaten uit de SSS om te monitoren waar we staan in het proces naar 90% duurzame inkoop. En vervolgens bepalen we gezamenlijk welke verbeteracties nodig zijn”, stellen Oudheusden en van den Berg.

Over de Sustainable Sourcing Scan

De Sustainable Sourcing Scan is onderdeel van de dienstverlening van Floridata en wordt door haar gefaciliteerd in de Floridata portal. De tool wordt gevoed door de product- en bedrijfscoderingen en het certificatenregister beheerd door Floricode. VGB is eigenaar van de tool. “We zijn blij dat we nu ook retailers en internationale handelaren kunnen aansluiten op de SSS-dienstverlening“, laten Mesken en van den Berg weten. “We kijken ernaar uit om middels de tool verdere gesloten ketentransparantie en samenwerkingen te faciliteren, waarin we ook veredelaars, tuincentra en bloemisten warm willen maken voor gebruik van de SSS-dienstverlening”. Bekijk de nieuwe Sustainable Sourcing Scan website.